Påsketiden i Bibelen består av 4 hovedbestanddeler.
Disse har alle en viktig betydning for å forstå Guds
frelsesplan. Navnet påske kommer fra det hebraiske
pesach som betyr forbigang. Og som mange vet var
det nettopp at dødsengelen gikk forbi de av husene i
Egypt som hadde smurt lammeblod på dørstolpen
sine som gjorde at israelittene, og også egyptere
som trodde på Bibelens Gud, ble reddet fra å miste
sine førstefødte guttebarn som straff for Faraos utrolige
stivsinn.

Også den nytestamentlige påsken handler om en forbigang
og frelse ved "Lammets blod". Alt om påskens innhold tar vi
opp i de følgende artiklene om denne første og andre høytiden i Guds kalender.
Siden påsketiden er så innholdsrik har vi valgt å dele historien opp i 5 artikler. Vi anbefaler, om du ikke har lest den allerede, at du aller først leser Innledning til høytidene. Slik får du en veldig grundig og god start til å forstå dette med Guds høytider. Gud sier det er hans avtalte tider, noe som betyr at han møter opp der de feires og er spesielt tilstede.

Påsketiden inneholder vidunderlige sammenhenger mellom den første påsken under Moses og den "nye" påsketiden hvor Yeshua har komplettert hele høytidens innhold. Er du av dem som liker å lese Bibelen slik at du får sammenhenger og forstår Guds frelsesplan? Har du tenkt over hvordan Yeshua kunne si til fariseerne at han skulle ligge tre dager og tre netter i graven, og så lå han, i følge kirkens lære, bare to netter og en dag? Bare halvparten av tiden? - Betyr det i så fall noe? Mange bryr seg kanskje ikke så mye om slike detaljer i Bibelen. Med rette sier de at det er Frelsesverket som Yeshua gjorde som er viktigst. Men Gud hevder at Han er en Gud av orden
(1 Kor 14:33), da skulle vi også være det, for vi er skapt i Hans bilde, står det. Det betyr at vi ligner på Ham.
Hvis vi er likeglade overfor detaljene i Bibelen er det lettere for falske forkynnere og falske "messiaser” å lede oss bort fra Sannheten i den. Gud har dessuten sagt at vi skal gjøre som han sier om vi vil oppleve et velsignet liv og et evig liv. Å legge til eller trekke noe fra i Guds Ord er en syssel som det advares mot flere ganger i Bibelen!
Vi kan velge bort Guds høytider hvis vi ikke forstår hvorfor de er viktige å feire, men forstår vi at Gud har helliget dem og satt dem til side for å møte oss spesielt på disse dagene, da bør vi søke sammen og møte ham vi også.

Men la oss ta en ting av gangen, og den første tingen er om hva påsken og De usyrede brøds høytid handler om og hva som skjedde med Bibelens budskap i den etter at "kirken" vokste fra den første Menighetens lære og dannet sin egen retning.  Bibelen Sier og
Messiansk.no

 
Løven av Juda med
en av sine
Pesach (påsken) og
De usyrede brøds høytid
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Yehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk
her
Påsketabell.
Oversikt over Yeshuas siste påske dag for
dag fra den 10 aviv

Her
Hva skjedde med
den bibelske
påsken?
Historien om hvordan bibelsk påske ble
forandret til kirkens "påske" (Easter).

Her
Den opprinnelige
påsken.
Her er opphavet til den bibelske påsken

Her
Fra Paktsmåltidet,
"Herrens måltid", til
korfestelsen.
Den 14. dag i den første måneden (aviv) i
Guds kalender
Her
Svingkornbåndet den
første dag i uken.
En utrolig og nesten ukjent detalj. Hva pekte
den mot?
Her
Den kristne påsken
Hva består den kristne feiringen av?

Her
Vil du lese alt om Guds høytider kan du starte med introduksjonen her, eller du kan gå til knappen Guds Høytider og begynne der. Du kan også gå direkte til omtalen av høytidene ved å klikke linkene til høyre i tabellen

God lesning!
Bibelsk    eller    Kirken?
Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.
Matt 12:39 
De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.
Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker.
Mark 7:7-8


Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Yehovah: Jeg vil legge min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Jer 31:33