Bibelensier og  Messiansk.no
Svar på leseres
spørsmål


Sluttord

Jorden er rund, nn. Kast ikke bort tiden med å motbevise det. Det er så opplagt! Har vi et slik standpunkt vil vi faktisk ikke bli tatt alvorlig, selv om du kanskje tilsynelatende blir respektert for å ha dette synet, men ikke for "innholdet" i det. Det er respektabelt å stå for noe, men det finnes bedre ting å bruke tiden  på enn å studere/motbevise postulatet fra noen villedere som sier at Jorden er flat.

For den som likevel vil ha en fyldig artikkel om temaet, kan vi vise til en vi synes er meget bra herVennlig hilsen
Bibelensier-Messiansk.no

  Derfor holder vi, fra den dag vi hørte det, ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Koll 1:9

Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at Daniel og vennene ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.
Daniel 1:20
Å frykte Jehovah er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.
Salmene 110:10
Toppen
Spørsmålsiden
Du har spurt Vi svarer
Spørsmålets stikkord:
Sier Bibelen at Jorda er flat?
Shalom nn!
Nei, Bibelen sier ikke det. Den sier ikke direkte noe om formen, men vi kan finne det ut av hvordan himmellegemene ellers er og hvordan deres lys forklarer at Jorden er rund, slik alle andre planeter er.

Poesi og bilder
Det finnes folk som ikke skiller poetiske skildringer, bildebruk, drømmer og visjoner fra det "konkrete" i Bibelen. Blandt disse finnes altså de som er overbeviste om at Jorden er flat. De tar bokstavelig  mange ting som Bibelen omtaler i f.eks poetiske vendinger, og det kan medføre og har ført mange, som ellers er seriøse og beleste, alldeles på viddene. Denne hjemmesiden har ikke tid til å bruke masse resursser på å motbevise, utfra Bibelen, at den ikke sier at Jorden er flat, eller bevise at den er rund. Nettopp fordi Bibelen ikke sier konkret at Jorden er rund, anser vi denne nye "tvilen" som markedsføres som et av de utallige angrep på sann bibeltro som stadig foregår, og et av mange forsøk på å trette oss ut, slik at vi ikke får tid til å  skrive om det som er Guds Sannhet, ja, om budskapet hans.

Noen vil "ta oss"
Det finnes organiserte grupper "der ute" som kommer sammen for å lete etter det de mener er selvmotsigelser i Bibelen og også de som "fyller inn" sine tankebygninger, bevisst eller ubevisst, der hvor Bibelen ikke er krystallklar. Slike "hull" er tydeligvis spennende å spinne over. Når en påstand fra disse tilbakevises, beklager de ikke sin villfarelse, men er alltid klare til å komme med nye påstander som det tar masse leting i Bibelen for å svare på. Å svare skikkelig krever i tillegg ofte både kunnskap om fysiske og historiske forhold for å begrunne våre svar. Dette er ofte totalt bortkastet tid, så bruk ikke tid på slikt! Det tar bort fokuset fra Guds Ord, noe som opplagt er meningen fra disse folkene.

Alle bevis mot påstanden er betraktet som fabrikerte og manipulerte
Det som kjennetegner de som hevder at Jorden er flat, er at de ikke lar seg bevege av alle bevis som finnes. At f.eks. satelittbilder viser at Jorda er forunderlig vakker OG rund, sier disse er manipulert info, og bildene er laget av NASA med "Photoshop".
Slike går det faktisk ikke an å diskutere med.
Noen praktiske spørsmål fra oss

#Alle planetene og månene deres  er runde, vår måne også. Bare rent logisk, hvorfor skulle vår klode ikke være rund også? Hvis Jorden var flat, hvorfor vises ikke det når det er full måneformørkelse
# Hva kommer det av at en båt som forsvinner i horisonten "synker" slik at det siste vi ser av den er toppen av masta, uansett hvilken himmelretning den seiler?
# Vi har nylig hatt OL (2018). Dette ble avholdt i Korea. Da det var dag for dem og lekene foregikk, var det mørkt hos oss. Hvordan kan det ha seg om Jorden er flat?
Et lite hint fra Bibelen
Vi vil ta fram et skriftsted som nettopp påpeker dette. Jeshua
forteller om sin gjenkomst og om sin innsamling av de hellige
og utvalgte, den såkalte første grøden av de hellige:Jeg sier dere: Den natten
(når han kommer igjen) skal det ligge to i samme seng; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male på samme kvern; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To menn skal være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake (Luk 17:34-36).

Vi ser altså at det er natt der de to som er i samme seng er nevnt. Så ser vi at to kvinner maler korn. Det er en morgen- eller dagsyssel, og de to mennene som er ute på marken, de  arbeider om dagen. Dette beskriver at Jorden er rund fordi det er mørke på en halvdel og lys på den motsatte halvdel. På en flat Jorden vil solen skinne, og dagen være over hele flaten samtidig og den hele vil være mørk om natten.

Men, kan ikke oppstandelsen skje over en viss tid, f.eks et døgn?
Ikke i følge Skriften:

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet (over hele Jorden), og vi (og de troende som lever når han kommer) skal bli forvandlet (1 Kor 15:51-52 Se også 1 Tess 4:16).

Jorden er rund

At Jorden er rund har Guds folk visst i uminnelige tider. Ja, også andre folkeslag. De greske tenkerne, flere hundre år før vår tid visste det. Kirken har også visst det, men den trodde lenge at Jorden var midtpunktet og solen gikk rundt den. Det motbeviste Galileo i sin tid og han levde i fare for kirken av den grunn. Kjetteri var ikke særlig populært hos denne kirken.

Vi synes påstander som denne du skriver om er så hinsides, at vi anbefaler, som sagt, ikke å bruke din tid på "kilder" som sier slikt. Det går i avdelingen for "konspirasjonsteorier" eller kanskje "uttrettingsmetoder". Ingen av dem er fruktbare for troende folk.

Eksempel på bibelsk, poetisk beskrivelse av Skaperverket
Her er eksempler på  tekster som hadde blitt vanskelige å forstå om vi skal forstå dem  som de står:

Kan blod rope?
Da sa Jehovah: «Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden (1 Mos 4:10)!
Er skylaget laget av støpt metall?
Kan du hjelpe ham (Gud) med å hamre skylaget fast som et speil av støpt metall
(Job 37:18)?

Fra Jobs bok 38:4-13:

Har Jorden en Grunnvoll?
Hvor var du da jeg (Gud) la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det.  Hvem har fastsatt dens mål – det vet du vel? Hvem spente målesnor ut over den? 

Har jorden sokler og hjørnesteiner
(grunnmursterminologi)?
Hvor ble dens sokler senket ned, og hvem la ned dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd (her: englene)?

Er havet stengt med porter, bom og dører?
Hvem stengte for havet med porter, da det brøt skummende fram fra dypet, den gang jeg kledde det med skyer og svøpte det i tett skodde, den gang jeg satte en grense for det og stengte med bom og dører? Hit kommer du, sa jeg, ikke lenger, her skal dine brautende bølger stanse.

Har morgenrøden et spesielt sted?
Har du noen gang kalt morgenen fram og vist morgenrøden dens sted, så den tar tak i Jordens ender og rister de gudløse av den?

Er døden bak porter?
Har dødens porter vist seg for deg, har du sett dørene til det belgmørke sted
(Job 38:17)?

Har lyset en bolig, og mørket?
Hvor går veien til lysets bolig, og hvor holder mørket til (Job 38:19)?

Is og rim, kommer de fra en livmor?
Hvilket morsliv kommer isen fra, hvem har født rimet som faller fra himmelen
(Job 38:29)?

Til spørsmålsiden