Året 2023
Beskrivelse
Merk at det er etter solnedgangen som starter ny dag i bibelsk kalender (se skapelsesberetningen mm.). Vi har for ordens skyld tatt dette med i rubrikkene.

Merk at vi bruker solnedgangen i Israel når vi skriver "solnedgang". Andre har funnet at de vil bruke fra kl. 1800 til 1800 året gjennom. Messias vil sette dette i rett stand når han kommer!


I den gregorianske kalenderen,  den som den vestlige verden bruker, begynner som kjent "dagen" ved midnatt. Men for å bestemme det må en jo ha klokke og andre tidsinnretninger. Gud har gitt oss sin "klokke" og "kalender", Det er månen og sola - (1 Mos 1:14)

Israelsk, rabbinsk, beregnet dato.

Merk at det hebr-aiske navnet på nyttårsmåneden er aviv. Men etter Babylon opp-holdet tok rabbin-erne i bruk også det babylonske navnet nisan.

Vi bruker aviv.
Dato etter bibelsk
metode*


*les om kalenderen her
1. aviv
(også kalt nisan).
Da er det bibelsk nyttår. Den venstre kolonnen er for beregnede datoer, den høyre framgår ved observasjon av kombinasjonen av nymåne Rosh Chodesh og avivt byggkorn (De to faktorene er "vitner"). Etter solnedgang
onsdag 22. mars
og så 24 timer.
Etter solnedgang torsdag 23. mars
og så 24 timer.
14. Aviv (etter solnedgang den 13.)

«Påske/pesach for Jehovah»
PAKTSMÅLTIDET (Lords Supper), "Påske for Herren". Dette er ikke en høytid, men en minnehandling for den som ser verdien i å holde "nattverd"/paktsmåltidet den kvelden den ble opprettet. Holdes etter solnedgang den 13. aviv, altså ved påbegynt 14. aviv, som er beredelsesdagen og korsfestdagen. Noen praktiserer fotvask som en seremoni før paktsmåltidet (Joh 13:4-12).
Den bibelske høytidsperioden "De usyrede brøds dager - UBH"  begynner påfølgende kveld, etter Jeshuas død og begravelse.

Les artikkelen om denne dagen her
Etter solnedgang tirs. 4. april

Denne kvelden:
spises
PAKTS-måltidet!
Etter solnedgang onsdag
5. april -

Denne kvelden:
spises
PAKTS-måltidet!
De usyrede brøds høytid
Hag Ha'Matzot

15.aviv
,
1. Høytid

15 - 21. aviv
15. aviv,
1. Høytid.
21. aviv,
2. Høytid
Etter Jeshua er lagt i grav begynte høytidsperioden: "De usyrede brøds dager" UBD. Den 1. dagen (15. aviv) er høytiden i Guds kalender, med seder/pesach måltidet, det bibelske påskemåltidet .

Perioden varer i 7 dager og avsluttes den 21. aviv med ny høytid. I denne perioden spises ikke gjæret/syret brød.

Fra denne første høytidsdagen og syv dager framover, til den 21. aviv, er det De usyrede brøds dager da vi ikke spiser gjærede brødprodukter til måltidene, men matsa, usyret brød
Etter solnedgang onsdag 5. april

Denne kvelden spises PESACH/påske-måltidet.

Høytidsdøgn ...

Etter solnedgang
torsdag 6.april

Denne kvelden spises PESACH/påske-måltidet.

Høytidsdøgn ...
 
15. Aviv, dagtid, fortsatt høytidsdag Samling for Gudstjeneste og feiring ... fram til solnedgang torsdag 6. april Fram til solnedgang fredag 7. april.
Førstegrødens fest Bikkurim
Jeshuas oppstandelse minnes!


Svingingen, for Gud, av den første grøden av byggkornbånd (Tanakh/GT) .

Pekte mot:
Jeshua. Han som kalles den første av førstegrøden av de oppstandne (NT)
Den søndagen («første dag i uken») som finnes innen disse 7 dagene i Usyrede brøds dager.
Innsamlingen og svingingen av den første grøden av årets bygg for Jehovah er opprinnelsen til denne dagen i De usyrede brøds dager. Bibelsk faller denne dagen alltid på 1. dag i uken (søndag), som begynner etter solnedgang lørdag (ukesabbaten). Denne sabbaten er også det bibelske utgangspunktet for tellingen av 49+1 dager fram til pinse, shavuot. I NT tider feires Jeshuas oppstandelse denne søndagen, han som er "Den første av førstegrøden av de oppstandne"
(1 Kor 15:20)!

Merk: Rabbinsk jødedom har dessverre endret den bibelske dagen for denne festen: fra søndagen i De usyrede brøds uke, til den første dagen i De usyred brøds dager! Det gjør at deres pinse shavuot, kan falle på hvilken som helst ukedag, ikke bare på søndager, fordi utgangspunktet for deres telling fram til pinse kan falle på hvilken som helst ukedag.
Etter solnedgang lørdag 8. april og ut søndag 9. april, etter solnedgang.

Noe annet er ikke bibelsk.
Talmudisk jødedom har endret dette
Etter solnedgang lørdag 8. april og ut søndag 9. april, etter solnedgang.


Det betyr at tellingen til shavuot starter her!
Siste dag i Usyrede brøds Høytid.
21. Aviv
2. Høyt
Syv dager etter De usyrede brøds høytid startet, avsluttes denne "påsketiden" med en høytid til. Den andre av Guds syv årlige høytider
Det er helligdag og Stor Sabbat. Den feires ved at vi har fri fra jobb, har gudstjenestesamling og eller har det fint sammen med trosvenner og familie. Har vi ikke det, så lager vi feiring for oss selv! Jeshua møter opp, for det er Guds "avtalte tider" vi feirer på disse stor-sabbatene.
Etter solnedgang tirsdag 11. april og et døgn fram til solnedgang onsdag 12.

"De usyrede brøds dager", hele "påsketiden" avsluttes med denne høytid nr. 2
Etter solnedgang onsdag 12. april og et døgn fram til solnedgang 13. april.

De usyrede brøds dager avsluttes deved ved solnedgang (i Israel) 13. april
Pinse
Shavuot
3. Høytid
Det telles 49+1 dag etter ukesabbaten i "De usyrede brøds dager" (påsketiden). Da er det shavuot/pinse. Denne faller alltid på en «første dag i uken», søndag (3 Mos 23:15-16). I apostolisk tid: til minne om da den første Menigheten fikk Guds Ånd som Jeshua lovet og fremdeles lover den som vender om og lar seg døpe (Apg 2:38).
Merk: Av en eller annen grunn har ortodoks jødedom laget et annet utgangspunkt for tellingen fra pesach fram til shavout/pinse. Men Bibelen er klar på hvilken dag som er pinse. Vi må likevel i venstre rubrikk skrive det rabbinsk kalender sier ...
Etter solnedgang torsdag 25 mai. Varighet ett døgn

Fastsatt av rabbinatet - og ikke bibelsk
Etter solned-gang
lør. 27. mai Varighet ett døgn, til søndag 28., etter solnedgang

Samling som regel på dagtid søndag ("1. dag i uken")
Basunhøytiden
Yom Teruah
4. Høytid
1. dag i den 7. måned. Til påminnelse om Jeshuas gjenkomst. Etter solnedgang
fredag 15. sept.

Varighet et døgn
Etter solnedgang
lørdag 16. sept.
...


Varighet et døgn

Soningsdagen
Yom Kippur
5. Høytid
Til påminnelse om at Jeshua vil fjerne sløret fra jødenes og israelittenes øyne (som èn nasjon igjen, Israel/Jakobs Hus), så de ser at han er Messias (Rom 11; 2 Kor 3:13-16). Satan bindes for «De tusen år». (Asazelbukken). Det er enda mer symbolikk. Les om høytidene! Etter solnedgang
søndag 24. sept.

Varighet et døgn
Etter solnedgang
mandag 25. sept
...

Varighet et døgn

Løvhyttefesten
Sukkot
6. Høytid (1.dagen)

Festmodus i 7 dager!
Påminnelse om at Guds Rike skal opprettes på Jorden etter Jeshuas gjenkomst. De «Tusen År», med fred og omvendelse for HELE Verden begynner.
En syv dagers festtid følger, fra og med kvelden 29. september, fram til solnedgang fredag 6. oktober.
Gavetid!
Første dag er høytidsdag..
.
Etter solnedgang . fredag 29. sept.

Varighet et døgn.

Deretter seks festdager (men arbeidsdager) fram til,  solnedgang den syvende dagen, fredag 6. oktober.

I alt syv dager.
Etter solnedgang
lørdag 30.sept.

...


Varighet et døgn.
Deretter seks festdager (men arbeidsdager) fram til,  solnedgang den syvende dagen, 21. (tishrei måned)
"Den siste Store Dag" i Løvhyttefesten
Shemini Atzeret
7. Høytid
Løvhyttefestens syv dager går direkte over i den Siste Store Dag. Dette er den 7. høytiden av syv årshøytider. Den påminner om den 2.  oppstandelsen, etter "De tusen år", og den siste dom før vår tidsalder slutter og Evigheten begynner, da først vil Gud Fader selv komme ned til en renset (nyskapt) jord. Etter solnedgang .
fredag 6. oktober.

Varighet et døgn

Dette døgnet er høytid og avslutter Guds syv årlige høytider dette året.
Etter solnedgang
lørdag 7. okt.
...


Varighet et døgn


Merk Vi bruker israelsk solnedgangstid til bestemmelse av når et døgn er over og det neste begynner. Andre har andre løsninger.
OBS Lurer du på når "solnedgang" er å forstå i vårt land?
Etter å ha prøvd flere løsninger om dette har vi fått en god løsning av en jødisk venn. Vi her nord har jo problemer med "soluret" midt på sommeren og om vinteren, da solen enten ikke går ned, før den går opp igjen (midnattssol), eller at den ikke går ned fordi den ikke har gått opp, på lang tid (vinter i Nord-Norge), den er rett og slett borte for observasjon!

Når Messias kommer vil han sette dette i stand, men inntil da har VI funnet en god løsning, synes VI (Shalom Hamar):
Hvis det er såkalt sommertid:
Da bruker vi samme tid som i Israel minus en time. Går solen ned i Israel kl. 1900, så bruker vi 1800 her, Vi bryr oss ikke om vår egen solnedgang siden vi bruker Israel som utgangspunkt, nå i våre dager, siden dette gjen er blitt mulig.

Når det ikke er sommertid:

Da legger vi oss på samme tid som israelsk tid. Altså når det er kl. 1800 i Israel, bruker vi 1800 her også.

OBS: Vi lager ikke noe spørsmål ut av dette. Enhver får følge sin samvittighet!

Israel vil bli utgangspunktet for alt som har med tid å gjøre, en gang, så vi bruker alt nå Israel som utgangspunkt for solnedgang og ny dag!
Hvor finner vi solnegangstiden i Israel? Bruk denne linken!

God Høytid!
*Gud har satt himmel-legemene på himmelen for bl.a å vise oss tiden for sine høytider
(1 Mos 1:14).

For 2023:
Forutsetningen for høst-høytidenes datoer er at nymånen observeres på den forventede nymånekveld. Da begynner denne viktige 7. måneden.
Klikk her
Hjemmet, kan være en "synagoge"!
Les om hvordan messianske kan møtes
her!

Møtetavle og høytidskalender.
Dette er en "gjør kjent" møtetavle for hjemme-
siden
Bibelensier og Messiansk.no. Vi tar også inn og gjør kjent lokale og landsdekkende begiven-
heter vi blir opplyst om og ser som viktige i arbeidet med å gjøre Bibelens Gud og Messias kjent, og også å skape forståelse for jødenes spesielle status i Guds verdensvide frelsesplan.Vi kan ikke gå god for alt som sies på de forskjellige møtene, det må være møte-arrangørenes ansvar -
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
Når? Arrangementer 2023 Vertskap/arrangør
Fredag 15. til søndag 17.
september

Vi feirer Basunhøytiden/Yom Teruah (16.), Guds 4. årshøytid! Dagen som minner oss om Jeshuas gjenkomst, "Herrens Dag"!

Det skjer på Solheimen Konferansehotell i Hedalen, vel 60 km sør for Fagernes (E16); 3,5 time fra Oslo (E16) eller 1 time og 40 min fra Gjøvik (Rv33 og E16).
Det er tradisjonelt vært feiret Løvhyttefesten, Sukkot (deler av den) der, men i år skal mange til Israel så vi feirer i stedet Basunhøytiden der dette året!
Du finner mer om arrangementet på Troens Hebraiske Røtters hjemmeside og også kontaktpersonen, Kari Skoklefald
Sees vi?!
Les "alt om" Yom Teruah/Basunhøytiden her
Troens Hebraiske Røtter
Søndag 28. mai
klokken 1200
Feiring av shavuot/pinsen - Guds tredje høytid gjennom året. Stedet er B'eit Shalom, Vestre Alu 16 Hamar. Vennligst si fra om du kommer for forberedelsens skyld.
Vær velkommen!

Les alt om pinsens innhold her
Shalom Hamar
Lars og Jolanta Alhaug
Tirsdag 11. april
klokken 1830
Vi avslutter De usyrede brøds dager med denne høytiden. Det er Guds 2. årlige høytid og pesach/påsketiden er over for i år. Det usyrede brødet er spist opp, men vi har ikke tenkt å bli "syret" selv - etter dette! Velkommen! Shalom Hamar, Vestre Alu 16
Torsdag 6. april
klokken 1800
Invitasjon til stort, felles pesach/seder/påskemåltid i Misjonshuset på Hamar. Det er en gjentagelse fra i fjor, etter ønske fra de som var med! Dette er noe nytt i vår region og det er så givende, for den bibelske pesach/påsken kommer fram i lyset på en mer komplett måte.
Rune Andreassen, Sidsel Østerkløft og Shalom Hamar v/Lars og Jolanta Alhaug
Påmelding innen 1. april.

Se hele invitasjonen på Shalom Hamars hjemmeside på Facebook
https://www.facebook.com/shalom.hamar
Onsdag 5. april
OBS
Dette er datoen for pesachmåltidet (seder) i følge den jødiske kalenderen. Tradisjonelt har vi  feiret hos oss på B'eit Shalom, med venner. Men siden vi er invitert til å vise messiansk Haggadah, pesachmåltidet, på Misjonshuset kvelden etter, noe vi ser på som gledelig, feirer vi denne kvelden (den 5.) hjemme privat denne gang.
Vi håper på forståelse for det og ønsker velkommen til Misjonshuset den 6.!
Feiring i hjemmene
Tirsdag 4. april
klokken 1900

Paktsmåltidet!
Samling for voksendøpte som vil minnes Pakten de inngikk med Gud ved Jeshua, i dåpen,  av oss kalt "Paktsmåltidet"
Vi vet ikke hvor ofte Jeshua mente at vi skulle minnes denne handlingen, men vi vil i hvertfall gjøre det på den dagen det skjedde: Etter solnedgang (i Israel) den 13. aviv, da altså på begynnelsen av den 14. aviv.
I år faller denne paktskvelden på samme ukedag som da Jeshua spiste dette kveldsmåltidet som ble paktsmåltidet med sine disipler!
Sted, "B'eit Shalom"
Vestre Alu 16, kl 1900
påmelding Tlf/SMS
412 10701

Vertskap "Shalom Hamar"
Lars og Jolanta Alhaug

Linker til artikler om dette:
1. Her
2. Her
Merk:
Møter og arrangementer i
Shalom Hamar Fellesskapet på Hamar
kan du bli informert om på deres hjemmeside her
Vil du ha gjort kjent noe arrangement som du tror  er i "vår gate" inn på denne tavla, må du bare ta kontakt! Det er mange som leser siden vår.
Bruk kontaktknappen på menyen oppe til venstre -

Leter du etter
Høytidskalenderen? Den ligger under "møtetavla" her, bla deg nedover.
HØYTIDSKALENDEREN
Datoene for de rabbinsk beregnede, bibelske høytidene og nå også for datoene etter den observerende metoden er her lagt ut for  
2023.

Denne beregnede kalenderen, som er den offisielle i Israel, har vi hentet fra den israelsk/jødisk kalenderen og datoene er lagt ut i den venstre av kolonnene for datoer.

Det opprinnelig bibelske kalenderen følger etter at den bibelske nyttårsdagen (1. aviv) er fastlagt. I 2023 ble nymånen observert på kvelden den 23. mars i Israel.
Datoen for nyttårsdagen i denne bibelske kalenderen framgår opprinnelig av to observasjoner i Israel, slik Gud har bestemt det. (Disse datoene står i høyre kolonne). Den er basert på at  nymånen blir sett på våren ("vitne 1"), og at byggkornet da er avivt (har en rett modningsgrad, ("vitne 2").
Da er det bibelsk nytt år!
Vi henter troverdig info om når disse to "vitnene" blir observert i Israel gjennom denne linken her: Devorahs Date Tree

Datoene for de fire høsthøytidene, etter den bibelske kalenderen, blir klare når den 7. bibelske måneden, tishrei begynner.
Vil du vite mer om Guds Høytider kan du klikke her


OBS, NYTT FRA 1. OKTOBER 2019!
"Shalom Hamar Fellesskapet"
følger fra den 7. måneden i 2019 den offisielle kalenderen for høytider i Israel. Ikke fordi vi forkaster den bibelske kalenderfastsettelsen(!), men fordi trossøsken skal kunne vite i god tid på forhånd  når de må be seg fri fra arbeidet for å feire. Følger vi den bibelske kalenderen ved observasjon så er dette momentet umulig fordi vi ikke vet datoen eksakt før den inntreffer. Normalt skiller det bare maksimalt to dager mellom de to kalendrene, men "nidkjærhet for Torahen" (Apg 21:20) har ført til at feiringene her lokalt ble splittet i to grupper. Dette gagner ikke oppdraget vårt!   

OBS: En gang i blandt (syv av 19 år) kan kalenderne skille med en hel måned. Når det inntreffer vil Shalom Hamar Fellesskapet følge den bibelske kalenderen fordi det har profetisk og aktuell betydning!
Vil du vite mer om kalenderspørsmål, så les her

Vi vil fortsatt legge ut datoene for de to kalenderene!
= møter som er arrangert

"Shalom Hamar Fellesskapet" ble etablert våren 2017 og har sine samlinger i Hamarregionen. De som ønsker å bli kjent med andre som lengter etter å lære om og å dele hele Guds Ord, fra side en til siste side i Bibelen, kontakt oss! Vi tror det må være flere enn oss som vil kjenne Gud bedre.
Verden er så urolig og mange ting skjer,
men Guds og hans Ord står fast.
Vi har også sabbatssamling annenhver sabbat

Kontakt oss gjerne på telefon 412 10701
e-post: lars.alhaug@rocketmail.com

Hilsen "Shalom Hamar"

Klikk her for mer informasjon om Shalom Hamar og deres møter
     OPPDATERT 16. september 2023
OBS:

Vi minner om at vi her gjerne videreformidler møter i landet som er bibelbasert og/eller framsnakker Israel og jødene. Undervisningen må stemme med Bibelens innhold. Så får vi be om og håpe på et nådens og Sannhetens år  i 2023.