Påsketiden (vi bruker det hebraiske ordet Pesach) i
Bibelen består av 4 hovedbestanddeler.
Disse har alle en viktig betydning for å forstå Guds
frelsesplan. Navnet påske kommer fra det hebraiske
Pesach som betyr forbigang. Og som mange vet var
det nettopp at dødsengelen gikk forbi de husene i
Egypt som hadde smurt lammeblod på dørkarmene
sine som gjorde at israelittene, og også egyptere
som trodde på Bibelens Gud, ble reddet fra å miste
sine førstefødte guttebarn (straffen for Faraos utrolige
stivsinn) og som gjorde at de kom seg ut av Egypt.

Også den nytestamentlige Pesachtiden handler om en forbigang
og frelse ved "Lammets blod". Innholdet i Pesachtiden tar vi
opp i de følgende artiklene (nedenfor) om denne første og andre høytiden i Guds kalender.
Siden denne tiden er så innholdsrik har vi valgt å dele innholdet opp i 5 artikler. Vi anbefaler, om du ikke har lest den allerede, at du aller først leser Innledning til høytidene. Slik får du en  grundig og god start til å forstå dette med Guds høytider. Gud sier at det er hans avtalte tider, noe som betyr at han møter opp der sabbaten og høytidene  feires og er spesielt tilstede.

Pesachtiden inneholder vidunderlige sammenhenger mellom den første Pesach under Moses og den "nye" Pesach hvor Jeshua kompletterte hele høytidens innhold. Er du av dem som liker å lese Bibelen slik at du får sammenhenger og forstår Guds frelsesplan? Har du tenkt over hvordan Jeshua kunne si til fariseerne at han skulle ligge tre dager og tre netter i graven, og så lå han, i følge kirkens lære, bare to netter og en dag? Bare halvparten av tiden? - Betyr det i så fall noe? Mange bryr seg kanskje ikke så mye om slike detaljer i Bibelen. Med rette sier de at det er Frelsesverket som Jeshua gjorde som er viktigst. Men Frelsesverket er faktisk beskrevet i hele Bibelen, fra Adams fall av! Gud hevder dessuten at Han er en Gud av orden
(1 Kor 14:33), da skulle vi også være det, for vi er skapt i Hans bilde, står det. Det betyr at vi ligner på Ham. Denne svært viktige detaljen med "tre dager og tre netter" skal vi derfor også ta for oss.
Hvis vi er likeglade overfor detaljene i Bibelen er det lettere for falske forkynnere og falske "messiaser” å lede oss bort fra Sannheten i den. Gud har dessuten sagt at vi skal gjøre som han sier om vi vil oppleve et velsignet liv og et evig liv. Å legge til eller trekke noe fra i Guds Ord er noe det advares sterkt mot flere ganger i Bibelen
(5 Mos 4:2; 12:32 og Fork 3:14 )!
De fleste velger bort Guds høytider i Bibelen, men vi påstår at da gjør de det av uvitenhet. Gud har helliget dem og satt dem til side for å møte oss spesielt på disse dagene, ja han har faktisk satt sol. måne og stjerner på himmelen for at de skal fortelle oss datoene for når vi skal feire dem
(1 Mos 1:14)! Skulle ikke vi da glede oss og søke sammen og møte ham?

Men la oss ta en ting av gangen, og det første temaet er om hva "Pesach og De Usyrede Brøds Høytid" handler om og hva som skjedde med Bibelens budskap i den etter at "kirken" vokste vekk fra den første Jeshua-Menighetens lære og formet sin egen retning.  Bibelen Sier og
Messiansk.no

Løven av Juda med
en av sine
Pesach (påsken) og
De usyrede brøds høytid
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Yehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Pesachtabell. Oversikt over Jeshuas siste påske dag for dag fra den 10 aviv
Her
Hva skjedde med den bibelske Pesach? Historien om hvordan bibelsk Pesachtid ble forandret til kirkens "påske" (Easter).
Her
Den opprinnelige Pesach. Her er opphavet til den bibelske Pesachtid
Her
Fra Paktsmåltidet, "Herrens måltid", til korsfestelsen. Den 14. dag i den første måneden (aviv) i Guds kalender
Her
Pesach/Påske-
måltidet
Den 15. dag i den første måneden (aviv) i Guds kalender. Da feirer vi utgangen av "Egypt", symbolet på utgangen av "Verden" og inngangen, Porten, inn til Guds Rike Her
Svingkornbåndet, den første dag i uken. En utrolig og nesten ukjent detalj. Hva pekte den mot? Her
Den kristne påsken Hva består den kristne feiringen av?
Her
Vil du lese alt om Guds høytider kan du starte med introduksjonen her, eller du kan gå til knappen Guds Høytider og begynne der. Du kan også gå direkte til omtalen av høytidene ved å klikke linkene til høyre i tabellen

God lesning!
Bibelsk    eller    Kirken?
Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.
Matt 12:39 
De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.
Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker.
Mark 7:7-8


Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Yehovah: Jeg vil legge min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Jer 31:33