Bibelensier og  Messiansk.no
Svar på leseres
spørsmål
Spørsmålets stikkord:
Vinen ved sabbatsbordet, sabbatsmåltidet, "nattverden""


Shalom, Bjarne.
Er helt enig med deg i det at vinen og brødet ved sabbatsbordet
ikke er det samme som at en holder paktsmåltid "nattverd". Altså
ser vi det ikke slik at det er "Jeshuas blod", symbolisert ved vin, 
vi drikker på sabbaten Noen ser det nok slik, men denne hjemme-
sidens redaktørs "hus" gjør ikke det. Det er helt tydelig at Sha'ul/
Paulus snakker om et eget og spesielt måltid i 1 Kor 11:17->,
nemlig paktsmåltidet Jeshua holdt med sine disipler kvelden før
han ble hengt på "treet".

Paktsmåltidet
Jeshua innstiftet pakten, som vi kaller Jeshuapakten, med sine disipler etter solnedgang den 13. i måneden aviv, kvelden før De usyrede Brøds Høytid begynte i påsketiden. Dette måltidet har brød og vin nevnt, og disse gjorde Jeshua til symbolene på sitt legeme og sitt blod. Om de første Jeshua-troende står det av og til at de holdt måltid, og da er det gjerne beskrevet som at de "brøt brødet". For klassisk kristne ringer det da en bjelle og de tenker at de holdt paktsmåltidet. Men det er faktisk bare et uttrykk for at de kom sammen og hold måltid.
Brød og ofte fisk, med vin til, var vanlige bestandeler i kostholdet. Selv feirer eller minnes vi denne pakten vi har inngått med Gud (muliggjort ved Jeshuas soning for oss) på nettopp denne kvelden (13.aviv etter solnedgang) i året. Vi sier ikke at dette måltidet ikke kan tas også under andre tider i året også, for det er litt vanskelig å skjønne hva Jeshua mente med:
"Gjør dette så ofte som (hver gang) dere gjør det, til minne om meg.", men vi gjør det i hvertfall den kvelden det skjedde. 

Sabbatsmåltidet
Sabbatsmåltidet er noe annet og det står egentlig ikke beskrevet i Bibelen i detalj, men mange messianske har en tendens til å bikke mot jødisk/rabbinske tradisjoner og ta noen eller flere av disse til sitt bryst. Da kan det fort bli et dogme av det, også for dem. Jeshua advarte mot å flørte med slikt for det kan utvikle seg til loviskhet, altså det å følge menneskers religiøse bud. Det betyr ikke at en ikke kan se verdier i jødiske tradisjoner, men bare om de peker mot noe bibelsk og ikke er basert på menneskers tilleggslære (hebr. takanot).

Så brødet og vinen ved sabbaten, eller innledningen av dette måltidet på fredag kveld, er egentlig en jødisk tradisjon mange messianske har tatt til seg som en fin markering av at nå er sabbaten begynt. At det er to brød er hentet fra fortellingen om da Gud gjenopprettet sabbaten for israelittene etter at de var kommet ut av Egypt ("verden"). De fikk beskjed om å plukke dobbelt porsjon av mannaen på den 6. dagen i uken, forberedelsesdagen, slik at de ikke skulle gå ut på sabbatene og plukke. Det ville vært å arbeide. Vin har alltid vært med i festlig sammenheng i de fleste kulturer, slik også i den bibelske. David skriver om vinen:


Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brødet komme fra jorden, og vinen som gjør menneskene glade. Du lar ansiktene skinne av olje, og gir brød som styrker mennesket (salme 104:14-15).

Når det er sagt, så vet vi at fyll er en styggedom i Bibelen.

Så vinen til sabbatsmåltidet og bryting av challahbrødet til sabbaten er opprinnelig en jødisk skikk. Vil en ikke drikke vin, kan en bruke druejuice. Religiøse jøder har et helt rituale vedr. vindrikkingen og de forskjellige "begrene" har egne navn. Det kan bli veldig vidløftig, men har sikkert vært til stor samlende glede på sabbatene under diasporahen.

Vi på vår side står helt fritt til å lage våre egne tradisjon om vi vil, for det står ingenting om "hva og hvordan" angående måltider på sabbaten! Men det gir faktisk en veldig fin ramme om sabbatens begynnelse, og hvilen som da en kjenner senker seg, om en gjør akkurat dette. Kanskje kjennes det slik fordi en vet at Guds folk har hatt et slikt "rituale" i minst 2000 år.

Vennlig hilsen
Bibelensier-Messiansk.no
Til spørsmålsiden

  Derfor holder vi, fra den dag vi hørte det, ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Koll 1:9

Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at Daniel og vennene ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.
Daniel 1:20
Toppen
Spørsmålsiden
Du har spurt Vi svarer