Bibelensier og  Messiansk.no
Svar på leseres
spørsmål
Spørsmålets stikkord:
Er Gud allvitende, hvor står det i Bibelen?

Kjære Hanne.
Takk for spørsmålet!
Skal vi svare deg kort, noe som er uvanlig for
bibelensier og messiansk.no, så kan vi si det slik at Bibelen viser oss at Gud er så full av viten at vi mennesker, som er skapt av ham, ikke kan måle hans dyp av viten og visdom. Ja, det er han som er "Visdommen". Så hvis vi med "allvitende" mener at han vet svaret på alt vi kan finne på å spørre om, så er det et altfor svakt mål. Vi vet ikke å spørre dypt nok i forhold til hans visdom - Når Gud har skapt alt vi ser og ikke ser, da kan ikke vi her i bibelensier og messiansk.no, forstå det annerledes enn at han er allvitende og kjenner alt, og derfor har han også kontroll med alt.

Bibelen gir oss svarene.
Men vi har samlet en del skriftsteder slik at vi ikke skal svare slikt uten at det er å finne i Bibelen. Vi vil se at ikke bare er Gud Yehovah (YHVH) allvitende, han ber oss som leser hans Ord om også å søke visdom og kunnskap fra ham. Han gir villig innsikt og visdom til den som ber ham om det, for han vil at vi ikke bare skal tro, men også vite hva vi tror på og hvorfor
(Jakob 1:5). Vi bruker derfor skriftsteder for å svare på ditt spørsmål og håper det vil gi deg grundig nok svar.

1 Sam 2:3
Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Yehovah, og han prøver (utfra sin Standard) alle (menneskenes) gjerninger.

1 Kong 8:38-39
...hver gang det da kommer en bønn eller ydmyk begjæring fra noe menneske eller fra hele ditt folk Israel, fordi de hver for seg kjenner sitt hjertes nød, og de så brer ut sine hender mot dette hus
(Tempelet), så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor. Du vil tilgi og gripe inn og gi hver mann etter hans ferd, fordi du kjenner hans hjerte. For bare du kjenner alle menneskebarns hjerter.

Job 11:6-10
...om han
(Gud) ville åpenbare deg visdommens hemmeligheter, at det er dobbelt forstand i dem, – da måtte du nok innse, at noe av din misgjerning tilgir Gud deg!
Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor Den Allmektige har sin grense? Guds visdom, himmelhøy er den. Hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket er den. Hva vet du? Lengre enn jorden er dens mål og bredere enn havet. Om Gud drar fram, om han setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem kan da hindre ham?

Gud taler i det følgende her til Job om visdommen og hvor suveren Guds visdom er, spesielt i forhold til menneskene. Dette er poetisk tale og billedtale:

Job 28:20-28
Hvor kommer da visdommen fra? Og hvor har forstanden sin bolig? Den er gjemt for alle levendes øyne. Den er skjult for himmelens fugler. Avgrunnen og døden sier: Bare et rykte om den er kommet oss for øre. Gud kjenner veien til den, og han vet hvor visdommen har sin bolig. For hans øye når til jordens ender. Alt under himmelen ser han.  Da han fastsatte vindens vekt og gav vannet dets mål,  da han satte en lov for regnet og en vei for tordenskyen, da så han visdommen og åpenbarte den, da lot han den stå fram og utforsket den.
Og han sa til mennesket: Se, å frykte Yehovah, det er visdom, og å fly det onde er forstand.

Job 38:4-31
Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du
innsikt, så fortell meg det! Hvem fastsatte dens
mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor
ut over den? Hvor ble dens støtter rammet ned,
eller hvem la dens hjørnestein, mens alle
morgenstjerner
(englene) jublet, og alle Guds
sønner
(også englene) ropte av fryd?  Hvem lukket
for havet med dører, da det brøt fram og gikk
ut av mors liv, den gang jeg kledde det med
skyer og svøpte det i skodde og merket av en
grense for det og satte bom og dører og sa: Hit
skal du komme, og ikke lenger, her skal dine
stolte bølger legge seg!  Har du
(Job) i dine dager
befalt morgenen å bryte fram? Har du vist
morgenrøden dens plass,  for at den skulle gripe
fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort
fra den? Da tar jorden form likesom leire under
seglet, og tingene trer fram i sin drakt.

De ugudelige mister sitt lys, og den løftede arm
blir brukket. Har du vært ved havets kilder, har
du vandret på dypets bunn? Har dødens porter
vist seg for deg? Har du sett dødsskyggens
porter? Har du sett ut over jordens vidder? Si
fram dersom du
(og vi andre mennesker) kjenner alt dette! Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket, hvor er dets sted – så du kunne bære det fram dit hvor det hører hjemme, og vise det veien dit hvor det bor! Du vet det vel! Den gang ble du jo født, og dine dagers tall er stort. Har du vært i forrådskamrene for snøen? Har du sett forrådshusene for hagl, det som jeg har oppspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag?Hva vei følger lyset når det deler seg, og østavinden når den sprer seg over jorden? Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen for å la det regne over et øde land, over en ørken der ikke noe menneske bor, for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro?

Har regnet noen far? Eller hvem har avlet duggens
dråper? Hvilket morsliv er vel isen gått fram fra, og
himmelens rim – hvem har født det? Vannet blir
hårdt som stein, og havets overflate stivner.  Kan
du knytte Sjustjernens bånd eller kan du løse
Orions lenker?

Job 38:33-38
Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? Kan du løfte din røst opp til skyen, så en flom av vann dekker deg? Kan du sende ut lynene, så de farer av sted, så de sier til deg:
Se, her er vi! Hvem har lagt visdom i de mørke skyene,
eller hvem har lagt forstand i tåken? Hvem teller skyene
med visdom? Og himmelens vannsekker – hvem heller
vann ut av dem, når støvet flyter sammen til en fast
masse, og jordklumpene henger fast ved hverandre?


Job 39:1-5
Jager du bytte for løvinnen? Metter du de grådige ungløvene når de dukker seg ned i sine huler og ligger på lur i krattet? Hvem sørger
for mat til ravnen, når dens unger skriker til Gud og
farer hit og dit fordi de ikke får mat? Kjenner du tiden
når steingeitene føder? Gir du akt på hindenes veer?
Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden
når de føder?


Som vi skjønner, Gud spør Job om alt dette fordi Gud har gjort alt dette han beskriver og han spør Job om han som menneske har tatt del i det, kanskje litt med et glimt i øyet. Gud snakker til en Job som kanskje syntes han selv var ganske glup? ;-) .

Sal 92:6-7
Hvor store dine gjerninger er, Yehovah! Overmåte dype er dine tanker. En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

Sal 94:11
Yehovah kjenner menneskenes tanker, han vet at
de bare er tomhet.


Sal 103:14
For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu
at vi er støv.


Gud vet om ethvert menneske før det er født.

Sal 139:2-16
Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge – se, Yehovah, du vet det alt sammen.  Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.
Tar jeg morgenrødens vinger
(øst), og vil jeg bo ved havets ytterste grense (vest) så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring
meg bli natt – så gjør heller ikke
mørket det mørkt for deg, natten
lyser som dagen, og mørket er som
lyset. Du har
skapt mine nyrer, du formet meg
i mors liv.


Jeg priser deg fordi jeg er virket
(laget) på ufattelig, underfull vis.
Underfulle er dine gjerninger,
det vet min sjel så vel. Mine ben
var ikke skjult for deg da jeg ble
virket i det skjulte, da jeg ble formet så
kunstferdig i jordens dyp
(i mors liv).  Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble alle mine lemmer oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet til.

Bare en allvitende Gud kan foreta det David ber om.

Sal 139:23-24
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!

Sal 144:3
Yehovah, hva er et menneske, at du kjenner ham, et menneskebarn at du akter på ham!

Også Jesaja spør som Yehovah spurte Job. Hvem rådfører Gud seg med?

Jes 40:12-14
Hvem har målt vannene med sin hule hånd og målt ut himmelen med sine utspente fingrer og samlet jordens muld i skjeppe og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler?  Hvem har målt Yehovahs Ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Hvem har han rådført seg med, så han gav ham forstand og opplyste ham om den rette veien, og gav ham kunnskap og lærte ham å kjenne visdommens vei?

Gud skapte, hvem kan vite mer enn ham?

Jes 40:21-22
Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Han er jo den som troner over den vide jord. Og de som bor på den, er som gresshopper. Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe og utspente den som et telt til å bo i.

Jes 40:25-26; 28
Hvem vil dere da ligne meg (Gud Yehovah) med, så jeg skulle være ham lik? sier Den Hellige. Løft øynene mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Yehovah er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.

Jes 55:8-9
For mine tanker er ikke deres (menneskenes) tanker,
og deres veier er ikke mine veier, sier Yehovah.
For som himmelen er høyere enn jorden, slik er
mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker
høyere enn deres tanker.

Jer 1:4-5
Yehovahs ord kom til meg (Jeremia), og det lød så:  Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.

Esek 37:2-3
Han (engelen) førte meg rundt omkring dem (uttørkede menneskeben), og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre Yehovah, du vet det!

Fra før alt ble til vet Gud hva som skal skje og hva som har skjedd.

Dan 7:19
Da ville jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern, og klør av kobber, og som åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene (Det fikk Daniel greie på - )

Gud vet om "De siste tider" for det er han som setter dem
i verk.

Sak 14:7-8
Det skal komme én dag – Yehovah kjenner den
det skal verken være dag eller natt, men mot kveldstid,
da skal det bli lys. På den dag skal levende vann
strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i
øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer
og vinter skal det være slik.

Matt 6:7-8
Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham.

Mark 13:32
Men den dagen (Yeshuas gjenkosmtdag) eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.

Joh 6:61
Men da Yeshua visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette?

Joh 6:64
Men det er noen av dere som ikke tror. – For Yeshua visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham.

Gud vet alt, det bekrefter disiplene

Joh 16:29-30
Hans disipler sa: Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse! Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.

Joh 21:17
Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Yeshua sier til ham: Fø mine får!

Apg 1:24
Og de (disiplene) bad og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt.

Rom 11:33-36
Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Yehovahs sinn? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.

1 Kor 2:6-10
Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en (Guds) visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet.
Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

Løftet om fullkommen innikt fra Guds når de som når frelsen blir herliggjort.

1 Kor 13:9-12
For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent.

Ef 3:9-10
...
og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Yeshua Messias. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom Menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen.

Sluttord

Dette var et utvalg av skriftsteder som bevitner Guds allviten og enda har vi ikke tatt med fra Ordspråkene fra kap 1-10, hvor kunnskap og visdom blir hyllet av Gud og hvor han ønsker at vi skal ta den til oss!


Gud  har skapt alt etter sitt eget råd - Han spør ingen om visdom fordi hvem er større enn ham? - Han kjenner hvert menneske som har levd og som vil bli født - Hans tanker er ikke som våre tanker, det vil si at vi ikke kan fatte ham fullt ut, men det skal vi en gang, når tiden er moden - Han vet alt fra "Begynnelsen" og han kjenner alt om framtiden og er Herre over den - Han har en Standard, en torah som alle mennesker som ønsker å arve evig liv må lære seg å følge fordi den gjelder i Hans "Verden" og den vil gjelde når Guds Rike vil opprettes her på Jorden av Yeshua Messias. Guds veier er uransakelige, de kan ikke dømmes av mennesker sier Skriften. Det betyr at de er langt over vår forstand og de er fullkomne

Gode hilsener fra

Lars for
Bibelensier-Messiansk.no
Til spørsmålsiden

  Derfor holder vi, fra den dag vi hørte det, ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Koll 1:9

Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at Daniel og vennene ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.
Daniel 1:20
Å frykte Yehovah er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.
Salmene 110:10
Toppen
Spørsmålsiden
Du har spurt Vi svarer
Har Han skapt alt dette så vet han også alt!