Bibelselskapet
Om vi vil oppsøke Guds Ord, er det en selvfølge at vi har en forståelig bibel. Mange har Bibelen liggende, men den får kanskje ligge fordi den er "tungt" skrevet (les gammel).

Bibelselskapets utgave har et lett språk uten at det blir platt, og spesielt for unge folk er det viktig. Dette forlaget har dessuten en uunnværlig hjelp i studiene, nemlig "Ord i Bibelen", en hjelpebok hvor du kan finne fram til hele skriftstedet om du bare husker et ord eller to fra det. Det er til denne bibelutgaven "Data Bibelen opprinnelig ble laget (se nedenfor).

       Dette er selvsagt en personlig mening om én utgave av Bibelen. Det viktigste er ikke hvilken, men at du har en moderne bibel du trives med som hovedbibel. Så kan du slå opp i "arvegods" senere og glede deg over høytiden i den! Dra til din (kristne) bokhandel i dag!

The Complete Jewish Bible
CJB er en herlig nyhet for den som kan engelsk. Dette er en bibel du ikke kan være foruten. Den forklarer bibelsteder ut fra den opprinnelige, hebraiske forståelsen av Tanakh (GT) så vel som Det nye testamente. Bibelen er en hebraisk, jødisk bok og en Jeshuatroende jøde, som oversetteren, den anerkjente David H. Stern, har alle forutsetninger for å forstå grunnteksten ut fra kunnskapen om Tanakh og den jødiske tenkemåten som gjennomsyrer Bibelen. Sterns store mål er å lære kristne å forstå Bibelens hebraiske/jødiske røtter slik at de ikke faller i erstatningsteologiens vranglære, eller i kaoset som råder i kunnskapen om "nåde eller/og lov".

Hvis du klikker på overskriften kan du lese mer om denne utrolig givende utgaven av Gud Ord. Bare innledningen og forklaringene i introduksjonen i denne Bibelen er en enorm øyeåpner!
Bibelen Sier har importert en del eksemplarer av The Complete Jewish Bible. Ved henvendelse hit via e-post kan du får nærmere opplysninger om hvordan du kan få en.

Denne linken fører deg til en annen som selger denne Bibelen og som er rask med leveringen. Her

Og på denne siden kan du få din bibel med skinninnbinding og navnet ditt etc på. Her

OBS.Du får tilbud om du vil prege skinnet med navn etc. etter at du har trykket kjøp

Databibelen
(Bibelen på datamaskin):
          Går du først inn for å finne ut hva Bibelen sier, og har PC, du ha den blandt programmene dine. Da kan du bruke datamaskinens suverene søkemulighet i dette studiet. Det tar bare brøkdelen av tiden du ville brukt om du slo opp i bøker. Dette er "Databibelen" som etter hvert har fått en mengde oppslagsverk og utvalg av bibler, noe som er viktig, ikke minst for å kryssjekke vanskelige bibelsteder. Du kan velge mellom stor og liten "pakke" av Databibelen. Jeg kunne ikke klart meg uten dette "verket" på PC'n. Dessuten er Sigve en rett fram, myndig og grei kar!


Det finnes også en svært bra databibel på engelsk som er gratis
http://www.e-sword.netMIFF, med Israel for fred
(Om du vil ha "den andre siden" sin versjon av det som skjer i Midt-Østen):
Denne siden heter "Porten til Midtøsten" og drives på "dugnad". Den er helt nødvendig kilde til kunnskap om du vil vite hva som skjer i Israel og Midt-Østen. Stoffet klippes fra aviser som ikke filtrerer nyhetene til venstre slik f.eks. det meste av norsk presse og media gjør. Skal du ha meninger om dette brennhete feltet, må du se på denne siden først. Den har ferske opplysninger og medlemstallet til MIFF har hatt sterk økning etter den siste krigen mellom Hamas og Israel. MIFF har valgt å være trosmessig og partipolitisk uavhengig
Norsk


Senter mot Antisemittisme (SMA).
Er den andre norske kilden du må kjenne i forbindelse med Israel og hennes historie og situasjon fram til i dag. SMAs styrke er deres svært gode blad. Spesielt verd å abonnere på fordi det gir oss en solid historisk forståelse av hva som førte til opprettelsen av det moderne Israel. Dette bladet som kommer ut 4 ganger i året er fullpakket av topp etterrettelige faktaartikler. For en som virkelig vil sette seg inn i Midtøstenproblematikken er dette bladet et must. De har også en hjemmeside. Siden er ikke "religiøs" Norsk

MorFarBarn.no
Ordningen med ekteskap mellom en mann og en kvinne  angripes nå av så vel politikere på Stortinget(!) som homofile aktivister og andre moralsk samfunnsnedbrytende krefter. Disse vil ødelegge Guds ordninger og lover for samlivet mellom mann og kvinne og vil sidestille homofilt ekteskap med det Gud-gitte ekteskapet. Vi kjenner sikkert til hvordan de samme krefter i Sverige prøver seg videre for å få til at bigami, flerkoneri, og alle mulige former for urgamle seksualbindinger bør bli likestilt med ekteskapet. Slike krav kommer også hit, snart - 
Jeg behøver ikke komme med argumenter om disse sakene, for de får du på denne varmt anbefalte siden. Norsk

Guds Høytider
(Guds hellige årshøytider)
Opprinnelsen til dagens kristne høytider, stammer de fra Bibelen? Det er mange sider om dette på nettet, men vi leter etter en eller flere websider (utenom vår egen) som forstår å feire Guds Hellige Dager og som også har forståelsen av troens hebraiske røtter. Siden denne kombinasjonen ikke er så vanlig, finner vi det så viktig å ta opp dette temaet på vår hjemmeside. Temaet får der en grundig gjennomgang hvor høytidene blir forklart med sine "skyggebilder" fra Tanakh/GT og kompletteringen av dem ved Yeshua som er høytidenes "fylde". Vi kommer tilbake til andre sider på nettet når vi finner dem, men altså, du som leser vår side er velsignet med å få innsikt i Guds høytider og kanskje forstår du da også å begynne å feire dem! (3 Mos 23; Esek 44:24; 1 Joh 5:2 ).
Vi tror at Gud fastla sine høytider og helligdager for at vi skulle bli minnet om at Han har en vilje og en frelsesplan Han følger. Denne planen har Han lagt ned i ukesabbaten og sine syv års-helligdager, års-sabbater, også kalt "Store dager".
Helt fra Skapelsen av har Gud hatt sine høytider for øye, lenge før de ble innviet i lovs form. Sol, måne og stjerner er med på å bestemme tid, slik at også høytidene kunne tidfestes fra år til år:

Gud sa: "Det skal bli lys på himmelhvelvingen. De skal skille mellom dag og natt og være merker som fastsetter høytider, dager og år.
1. Mosebok 1: 14
          Disse opprinnelige og bibelske dagene er stort sett forkastet av dagens kristenhet og erstattet av pavekirkens tradisjoner og "helligdager". Vår tids "Kirken" har på mange måter kuttet treet av den opprinnelige hebraiske/judeiske roten, og plantet et nytt, latinsk tre!!
       Men spiller det noen rolle hvilke dager og tradisjoner vi ærer og minnes Gud og Herren Yeshua med? Så absolutt, bare det ikke blir en ytre, fariseersk handling uten ånd og hjerte.
Personlig forstår vi ikke hvorfor kristne kan unngå å se at Guds Hellige Dager er blitt forkastet, og at de har godtatt det, for Guds Høytider gir mening, innsikt, glede og kunnskap - Men svaret er vel at få vet noe om dette temaet, og at de som har lest om dem ikke ser på det som "så farlig", Gud er god. Mange er også lært opp til å tro at de bare har med «Det gamle testamente» (Tanakh) å gjøre og at de var kun for jødene!? Det er dessuten trygt og så mye mindre krevende å følge mennesketradisjoner som "alle" følger. Dermed godtar de at "menneskebud og tradisjoner” har tatt over for Guds lov og formaning. Derved kommer de under samme anklage fra Yeshua som fariseerne kom under og det er faktisk svært alvorlig (Markus 7:7->)!
Dette er et tema som vil bli tatt opp her på Bibelensier og messiansk.no

Gates of Zion
Meget fin side om hvordan Messiastroende jøder (messianske jøder) prøver å vise sine jødiske søsken at Yeshua var og er deres Messias -
Engelsk

Karaitene, bibeltro, men ennå "uten Yeshua"
Denne jødiske retningen har holdt seg ren for alle tillegg og fratrekk i Guds Ord som er kommet til i jødedommen (Talmudisme/"tradisjonen"). De har kun Tanakh (GT) som sitt lærefundament. Deres mest kjente lærer i dag er Nehmia Gordon. Han er ekspert på gammel og ny hebraisk og har blandt annet vært med å oversette Dødehavsrullene. Han kan gi oss dypere forståelse i Ordet i Tanakh fordi han kan hebraisk så grundig. Dette språket inneholder dyp i hvert enkelt ord som vil kaste lys over det vi leser, om vi kunne hebraisk! Det kan han-
Vår hjemmeside bruker også ham og hans venner som kilde for når nymånen viser seg i Israel. Dette er spesielt viktig når det gjelder å bestemme når det nye, bibelske året begynner (1. aviv), fordi dette gir grunnlaget for når Guds høytider begynner, slik det beskrives i Bibelen. Les om Guds Kalender. I vår "Møtetavle" har vi disse observerte datoene og de datoene som Hillel ll beregnet på 400 tallet e.Mf. og som brukes som offisiell standard innen jødedommen i dag.

Nehemias Wall
Denne siden er Nehemia Gordons "vegg" hvor han tar opp forhold hvor ortodoks jødedom har lagt til og trukket fra i Guds Ord. Selv vokste Nehemia opp i et slikt hjem, men han begynte å spørre faren om hvorfor de (rabbinerne) gjorde sånn og sånn og sa dette og dette når det ikke sto slikt i Bibelen (for ham er det Tanakh/GT, selv om han også har studert Det nye testamente, men da som et "gammelt hebraisk skrift", som han sier det). Han ble advart om at slike tanker måtte han ikke komme med for da vil han snakke som karaitene! Og Nehemia begynte å studere hva de sto for innen jødedommen.  Svaret er troskap kun til det skrevne ord og ikke til noen "orael", muntlige tillegg. Nehemia er grunnsolid og lærd i Tanakh og jeg anbefaler ham som kilde når det gjelder å forstå GT på hebraisk vis. Nehemias undervisning finner du også på Youtube. Han samarbeider mye med den bibeltro forkynneren Keith Johnson. Et utrolig humørfylt par!

Biblical Foundation Academy BFA
Denne siden drives av pastor Keith Johnson. Han er en methodist pastor, men det synes vi bare er i navnet! Dette er Nehemias gode venn og samarbeidspartner i bokutgivelser og i etter hvert mange TV sendinger og ekspedisjoner i bl.a Israel for å finne bibelske åsteder osv. Sammen har de slått fast ha Guds navn er, etter nitid gransking i Skriften. Keith er en energibunt og en mann med stort humør, en væremåte som er sjelden i dagens pastorbukett, må en kankskje si?

Flere sider kommer etter hvert...
Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Gode websider og Youtube-adresser
  Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
1 Joh 4:12
Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!
Mark 16:15
Internett er et fantastisk redskap for så vel gode som
onde krefter.
”Bibelen Sier og Messiansk.no arbeider
for den gode sak og er ikke den eneste websiden på
nettet som brenner etter å gjøre Guds Ord kjent. Heldigvis
er det mang andre i verden som har tatt i bruk Internett
som medium for å hjelpe andre til troen på Gud vår Far og
vår Frelser Yeshua (hans hebraiske døpenavn er Yeshua)
og vi har ikke oversikt over mer enn en brøkdel av disse.

Det er viktig å være kritisk når du leter, for det finnes også
”ulver i fåreklær" der ute som ikke vil at du skal vite Sannheten, men heller at du skal følge dem ut i tomhet og ødemark” - og gjerne betale for det!

Bibelen er som en løk
Hverken vi eller noen annen er utlært i Guds Ord, for Bibelen fortoner seg som en åndelig løk: Først leser du ordene, men jo mer du leser, jo mer skjønner du at du stadig når innover i de åndelige djup som tekstene har i seg. Likevel, den som oppriktig søker å finne sannheten og dybdene i Bibelen, med oppriktig hjerte, skal finne svar, om vi har hederlige motiver
(Jakob 1:5). Husk bare at ingen kan av seg selv fatte dybdene i Bibelen uten at Guds Ånd er veileder (2.Petersbrev 1:20-21).

Legge til og trekke fra -
Det er uhyre viktig at vi ikke legger noe til eller trekker noe fra i Skriften, selv om det kan være fristende ut fra eget hode og lysten til selvhevdelse. Men da er vi på farlige veier. Dessverre finnes det også websider hvor sannhet, dikt og selvopphøyd ”kunnskap” er blandet, og det finnes dyktige ”imitasjoner” av Guds Ord som en søkende kan forville seg bort i, fordi han eller hun mangler visdom fra Guds Ord til å motstå.

De websidene vi her kan anbefale betyr ikke at vi er enig i alt som blir sagt der, men de kan være berikende på hver sin måte. Husk alltid å prøve det du leser mot Bibelens ord, slik menigheten i Berøa gjorde
(Apg 17:10-11). Vi må være aktive og ikke sløve når det gjelder dette!

          Det blir stadig fylt på flere adresser her, men per i dag tror jeg de følgende kan være av interesse:

Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Yehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk her
Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.
Ef 4:16
Hyperaktuell i disse dager og for uoverskuelig framtid:

Porten til Midtøsten - Miff.no
og
Senter mot Antisemittismen - SMA


Et alternativ til Norges og mye av Europas totalt venstrevridde dekning av det som skjer i Midtøsten les disse sidene før du gjør deg opp en mening om denne "konflikten" som vil ende med Yeshuas gjenkomst
(Les Matteus 24 og Åpenbaringen 1:7 og mange flere)!         
Til toppen
Til Hovedsiden