Året 2017
Beskrivelse
Merk at alle datoer begynner etter solnedgang dagen før
den datoen som står i oversikten. Det er solnedgangen som starter ny dag i bibelsk kalender (se skapelsesberetningen). Vi har for ordens skyld skrevet det i rubrikkene. I den gregorianske kalenderen begynner som kjent "dagen" ved midnatt. Men for å bestemme det må en jo ha klokke og andre tidsinntetninger. Gud har gitt oss sin klokke, månen og sola -
Israelsk, rabbinsk, beregnet dato Dato etter bibelsk
metode*

*les om kalenderen her
1. aviv (også kalt nisan). Nyttår etter Bibelens bestemmelse Tirs 28. mars
(etter solnedgang 27.)
Tors. 30. mars
(etter solnedgang 29.)

14. aviv
«Påske for Herren»
Pesach
Paktsmåltidet (Lords Supper), "Påske for Herren". Noen praktiserer fotvask som en del av paktsmåltidet. Dette er ikke en høytid, men en minnehandling for den som ser verdien i å holde "nattverd"/paktsmåltidet den kvelden den ble opprettet. Holdes etter solnedgang den 13. aviv, altså den 14. aviv, korsfestdagen. Den bibelske høytidsperioden "De usyrede brøds dager - UBH"  begynner påfølgende kveld, etter Jeshuas død og begravelse.

Les artikkelen om denne dagen her
Mandag 10. april
(begynner søndag 9. om kvelden).
Dette er paktsmåltidet!
Ons. 12 april (etter solnedgang 11.)
De usyrede brøds høytid
Hag HaMatzot

15 - 21. aviv
15. aviv,
1. Høytid.
21. aviv,
2. Høytid
Etter Jeshua er lagt i grav begynte høytidsperioden: "De usyrede brøds dager" UBD. Den 1. dagen (15. aviv) er høytiden i Guds kalender, med sedermåltidet, det bibelske påskemåltidet .

Perioden varer i 7 dager og avsluttes den 21. aviv med ny høytid. I denne perioden spises ikke gjæret/syret brød.

Den søndagen («første dag i uken») som finnes innen disse 7 dagene, kan Jeshuas oppstandelse minnes. Les mer om dette i påskeartiklene på denne hjemmesiden.

Den ukesabbaten som alltid finnes innen denne 7 dagers perioden er utgangspunktet for tellingen fram til pinse (49+1 dag = 50 dager)
Tirsdag 11. april
(begynner med sedermåltid mandag 10. april om kvelden). 

Varer i 7 dager til ut mandag 17. april om kvelden
De usyrede brøds dager avsluttes med høytidsamling denne mandagen
Tors. 13. april (etter solnedgang 12.)
Førstegrødens fest Svingningen for Gud av det første kornbåndet (Tanakh)

Jeshuas oppstandelse (NT)
Innsamlingen og svingingen for Yehovah den første grøden av årets bygg er opprinnelsen til denne dagen i De usyrede brøds dager. Den faller alltid på 1. dag i uken (søndag), som begynner etter solnedgang lørdag (ukesabbaten). I NT tider feires Jeshuas oppstandelse, han som er "Den første av førstegrøden av de oppstandne" (1 Kor 15:20)!

(Rabbinsk jødedom har dessverre endret den bibelske dagen for denne festen, fra den første dagen i uken (søndag) og til den første dagen i De usyred brøds høytid! Det gjør at deres pinse Shavuot, kan falle på hvilken som helst ukedag -
Tirs 11. april
samme dag som den første dag i De usyred brøds dager -
Søndag 16. april
(fra lørdag 15. etter solnedgang)
Feirer altså Jeshuas opp-standelse på denne søndagen-
"Den 1. dag i uken".


Siste dag i Usyrede brøds Høytid.
21. Aviv
2. Høytid
Syv dager etter De usyrede brøds høytid startet, avsluttes denne "påsketiden" med en høytid til. Den andre av Guds syv årlige høytider
Det er helligdag og Stor Sabbat. Den feires ved at vi har fri fra jobb, har gudstjenestesamling og eller har det fint sammen med venner og familie. Har vi ikke det, så lager vi feiring for oss selv! Gud møter opp for det er hans "avtalte tider" vi feirer på disse sabbatene.
Man. 17. april (etter solnedgang 16.)
Avslutning 17. ved solned-
gangstid i Israel.
Ons. 19 april (etter solnedgang 18.) Avslutning ved solnedgangtid i Israel.
Pinse
Shavuot
3. Høytid
Det telles 49+1 dag etter ukesabbaten i "De usyrede brøds dager" (påsketiden). Da er det shavuot/pinse. Denne faller alltid på en «første dag i uken», søndag (3 Mos 23:15-16). I apostolisk tid: til minne om da den første Menigheten fikk Guds Ånd som Jeshua lovet og fremdeles lover den som vender om og lar seg døpe (Apg 2:38). Merk: Av en eller annen grunn har ortodoks jødedom laget et annet utgangspunkt for tellingen fra pesach fram til shavout/pinse. Men Bibelen er klar på hvilken dag som er pinse. Vi må likevel i venstre rubrikk skrive det rabbinsk kalender sier ... Onsdag 31. mai .
(fra tirsdag 30. om kvelden).

Fastsatt av rabbinatet -
Søndag 4. juni.
(etter sol-nedgang 3.)


Bibelsk telle-måte
 
Den beregnede kalenderen for høsthøytidene nedenfor (svart skrift) faller i år kun en dag før den reelle
(rød skrift)
   
Basunhøytiden
Yom Teruah
4. Høytid
1. dag i den 7. måned. Til påminnelse om Jeshuas gjenkomst. Torsdag 21. september
(fra kvelden onsdag 20.)
Fredag 22.sept.
(etter sol-nedgang 21.)

Soningsdagen
Yom Kippur
5. Høytid
Til påminnelse om at Jeshua vil fjerne sløret fra jødenes øyne (som nasjon) så de ser at han er Messias. Satan bindes for «De tusen år». (Asazelbukken). Det er enda mer symbolikk. Les om høytidene! Lørdag 30. september (fra fred. 29. om kvelden). -Søndag 1. okt.
(etter sol-nedgang lørd.)

Løvhyttefesten
Sukkot
6. Høytid (1.dagen)
Påminnelse om at Guds Rike skal opprettes på Jorden etter Jeshuas gjenkomst. De «Tusen År», med fred og omvendelse for Verden begynner.
En syv dagers festtid med rikelighet av alt! Gavetid!
Første dag er høytidsdag...
Fra solnedgang ons. 4.okt. - t.o.m solnedgang ons. 11. oktober. Første døgn er høytid. Starter torsdag 5. okt etter solnedgang og varer til solnedgang torsdag 12. okt.
"Den siste Store Dag" i Løvhyttefesten
Shemini Atzeret
7. Høytid
Lvhyttefestens syv dager går direkte over i den Siste Store Dag. Dette er den 7 høytiden av syv. Påminnelse om den 2.  oppstandelse etter "De tusen år", og den siste dom før vår tidsalder slutter og Evigheten begynner, da kan Gud Fader selv komme ned til en renset og ny jord. Fra solnedgang 11. okt. til  solnedgang 12.) Døgnet er høytid Begynner etter solnedgang torsdag 12. oktober og avsluttes ved solnedgang fredag 13. oktober

Merk Alle datoer begynner kvelden før (de fleste ganger nevnt i parantes her). "Om kvelden"? Vi bruker israelsk solnedgangstid til bestemmelse av når "kvelden" begynner, minus en time -
OBS Lurer du på når "solnedgang" er å forstå i vårt land?
Etter å ha prøvd flere løsninger om dette har vi fått en god løsning av en jødisk venn. Vi her nord har jo problemer med "soluret" midt på sommeren og om vinteren, da solen enten ikke går ned, før den går opp igjen (midnattssol), eller at den ikke går ned fordi den ikke har gått opp, på lang tid (vinter i Nord-Norge), den er rett og slett borte!

Når Messias kommer vil han sette dette i stand, men inntil da har vi funnet en god løsning, synes vi:
Når solen går ned i Israel, bruker vi det samme klokkeslettet her. Går solen ned i Israel kl 1800, så bruker vi 1800 her, minus en time, selv om det er sollys enda (sommer), eller at det har vært mørkt i mange timer allerede (vinter).

Israel vil bli utgangspunktet for alt som har med tid å gjøre, en gang, så vi bruker altså Israel som utgangspunkt allerede nå!
Hvor finner vi solnegangstiden i Israel? Bruk denne linken! God Høytid!
*Gud har satt himmel-legemene på himmelen for bl.a å vise oss tiden for sine høytider
(1 Mos 1:14).

For 2017:
Forutsetningen for høst-høytidenes datoer er at nymånen observeres på den forventede nymånekveld. Da begynner den viktige 7. måneden.
Klikk her
Hjemmet, kan være en "synagoge"!
Les om hvordan messianske kan møtes her!

Møtetavle og høytidskalender.
Dette er en "gjør kjent" møtetavle for hjemme-
siden
Bibelensier og Messiansk.no. Vi tar inn og
gjør kjent lokale og landsdekkende begiven-
heter vi ser viktige i arbeidet med å gjøre
Bibelens Gud og Messias kjent, og også å
skape forståelse for jødenes spesielle status
i Guds verdensvide frelsesplan.
Vi kan ikke gå god for alt som sies på de forskjellige møtene, det må være møte-arrangørenes ansvar -
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
Hva skjer? Beskrivelse Vertskap/Arrangør
  Merk:
Møter og arrangementer i
Shalom Hamar Fellesskapet på Hamar
kan du bli informert om på deres hjemmeside her
 
Hamar 2017
4-6 august
Gro Wenskes Israelkonferanse
på Hedmarktoppen! Der blir det
fullt så meld deg på ved å hen-
vende deg til Hedmarktoppen.
Gro er en levende historiebok
som ved selvsyn av det meste siden 1948 har over-sikten. Hun er et av Israels viktigste, norske vitner!
Gro og Bruno Wenske og Hedmarktoppen
2017
1. dag i uken (søndag) 4. juni
kl. 1200 ->
PINSE, SHAVUOT FEIRING
Shavuot er det hebraiske ordet for pinse. Shavuot har stor betydning i Guds Frelsesplan. Da israelittene kom ut av Egypt fikk de ca. 50 dager etter (dvs. i pinsen) Guds Torah via Moses ved Sinaifjellet så de kunne ha hans Standard å leve etter.Om lag 1500 år senere også på pinsen, fikk disiplene selve "Lovgiverens" Ånd i sine hjerter som en del av pakten de hadde inngått med Gud ved Jeshua i påsken. Denne helt nødvendige gaven og utrustningen må til for at et troens menneske skal kunne lyde og følge Jeshuas vei. De som er døpt etter omvendelse har fått denne Guds Ånd og dette er det vi feirer denne dagen, en gledesdag som henger sammen med påskebudskapet! Shalom Hamar Fellesskapet
Mer om det her
Se mer om dette på Facebooksiden Shalom Hamar.
Om pinsebudskapet kan du lese her

Vennligst ta kontakt om du vil være med
2017
Onsdag 19. april kl 1200 ->
USYREDE BRØDS HØYTID avsluttes
De usyrede brøds Høytid begynte i år tirsdag den 11. april ved solnedgang og avsluttes ved solnedgang (i Israel) onsdag 19. april. Høytiden varer altså i 7 dager og i denne tiden har de troende ikke spist brødprodukter med gjær eller hevemidler. Gjær er symbolet på synd i Det nye testamente på grunn av dets "gjennomsyrende og snikende" egenskaper.
Ved ikke å spise slike produkter, men i stedet spise usyrede brødprodukter, viser de symbolsk at de, etter å ha blitt renset ved Jeshuas død og oppstandelse og sin dåpspakt, og slik blitt "som usyret", akter og ønsker å holde seg "usyret", dvs renset og rene etter Guds Standard deretter.
Shalom Hamar Fellesskapet
Mer om det her

Og også på Facebook
2017
Onsdag 12. april kl 1800

USYREDE BRØDS HØYTID MED PÅSKEMÅLTID, "SEDER"
Kvelden etter paktsmåltidet, begynner De usyrede brøds høytid. Les om denne første av Guds høytider i Bibelen i vår artikkel her
Vil du være med å feire din utgang av synd ("Egypt") er du hjertelig velkommen, men vennligst kontakt oss først
Shalom Hamar Fellesskapet
Mer om det her

Og også på Facebook
2017
Tirsdag 11. april kl 1800
Hamar
PAKTSMÅLTIDET
Paktsmåltidet ("Herrens Måltid, "The Lords Supper). Påminnelse og "Fornying" av paktsløftet troende har gitt Gud i dåpen. Denne kvelden inngikk Jeshua (Jesus) pakt med sine apostler. Den første gjenfødte Menigheten var med det dannet.
Dette måltidet er et enkelt brød og vin (druejuice) måltid hvor vi minnes pakten vi har med Gud ved Jeshua. Noen kaller det nattverd, men vi kaller det paktsmåltidet, siden det er pakten det handler om.
Velkommen alle som vil ta del i denne enkle, men kanskje viktigste påminneren om den viktigste avgjørelsen vi har tatt i vårt liv! Vennligst ta kontakt først om du kommer!
Shalom Hamar Fellesskapet
Mer om det her

Og også på Facebook
2017
Torsdag 30. mars kl 1900
Hamar
MIFF-Hamar inviterer til årsmøte med foredrag av Conrad Myrland: "Hva betyr Donald Trump for Israel?"
Møtet innleder med foredraget og avsluttes med Årsmøte-delen.

Se mer om møtet her. Bla deg ned til du finner "Hamar" -
Med Israel for Fred - Hamar
Mer om dem her
2017
Lørdag 25.mars kl 1200
Hamar
Shalom Hamar Fellesskapet ønsker velkommen mennesker som søker Gud og fellesskap med andre som vil vite mer om Guds Ord i Bibelen, men som ikke helt finner et fellesskap. På grunn av at dette er et hus-fellesskap, bes du ringe eller melde din interesse på
Mobil 412 10701, eller
E-post lars.alhaug@rocketmail.com
Shalom Hamar Fellesskapet
Mer om det her

Og også på Facebook her
2017
Lørdag 18. febr. kl 1100
Follo
Menigheten Hope Follo inviterer til undervisning om Romerbrevet 11, det er om Guds frelsesplan for jødene, israelittene (10-stammene) og "hedningene" (andre folkeslag). Undervisning også om Jødenes fangenskap i Babylon/Persia på 500 tallet BC
Undervisning ved Lars H. Alhaug fra Shalom Hamar /bibelensier.no
Hope Follo Menigheten i Follo. Mer om den her
2017
Lørdag 21. januar kl. 1200
Hamar
Shalom Hamar. Invitsjon til samling av folk i regionen som lengter etter fellesskap med andre som søker etter Bibelsk sannhet og visdom. Dette er et "rop i skogen" fordi arrangøren tror det må være andre "der ute" som har det som dem! Klikk her for mer informasjon og kontakt Shalom Hamar Fellesskapet v/
Lars og Jolanta Alhaug og Amos Kortu.
Vil du ha gjort kjent noe arrangement som du tror  er i "vår gate" inn på denne tavla, må du bare ta kontakt! Det er mange som leser siden vår.
Bruk kontaktknappen på menyen oppe til venstre -

Leter du etter
Høytidskalenderen? Den ligger under "møtetavla", bla deg nedover
HØYTIDSKALENDEREN
Datoene for de bibelske høytidene er klare for 2017!
Den beregnede kalenderen er feilrettet og klar og lagt ut i den 2. rubrikken fra høyre.
Den observerte er nå også klar (29.03.2017), helt til høyre
Vil du vite mer om Guds Høytider kan du klikke her

OBS
Shalom Hamar Fellesskapet
følger den bibelske (observerte) kalenderen.  Men når det skiller bare en dag eller to mellom datoene, ser vi det viktigst at vi kommer sammen med lignende fellesskap og feirer Guds Høytider sammen med dem. I år 2017 vil vi derfor følge kalenderen i feltet skrevet med svart, fra høytiden Yom Teruah
= møter som er arrangert

Shalom Hamar er etablert og har hatt sine første samlinger i Hamarregionen. De som ønsker å bli kjent med andre som lengter etter å lære og å dele hele Guds Ord, fra side en til siste side i Bibelen, kontakt oss. Vi tror det må være flere enn oss som vil kjenne Gud bedre.
Verden er så urolig og mange ting skjer,
men Guds Ord står fast.

Kontakt oss gjerne på telefon 412 10701 /
625 31721. Møtetavla her vil opplyse om arrangementer.
Hilsen "Shalom Hamar"

Klikk her for mer informasjon om Shalom Hamar og deres møter
OPPDATERT 6.nov. 2017