Shalom Hamar
Fellesskapet

Shalom, Hamar med omland!

Shalom Hamar Fellesskapet er et initiativ startet på nyåret i 2017 hvor vi ønsker å nå og samle mennesker i vår region som ikke har funnet et sted å gå med sine tanker om Bibelens Gud. Er Gud bare å finne i kirker? Er han å finne i naturen? Hva vil han med oss? Hvordan kan vi vite at han i det hele tatt finnes? Hvordan kan han i såfall tillate alt det onde som skjer? Spørsmålene kan være mange.
Sånne spørsmål skulle vi ikke brenne inne med, for svar finnes. Men, når det gjelder spørsmål som har med Gud å gjøre finnes det bare en sikker kilde, det er Bibelen. Menneskers tillegg og fratrekk, kan være så mangt, og gjerne forvirre mer enn klargjøre tankene.
Shalom Hamar!
Hvem er vi?
Vi er noen initiativtakere som ikke er tilknyttet noe kirkesamfunn. Dermed er vi heller ikke avhengig av hva de forskjellige, kristne retningene mener eller har for tradisjoner.Visjonen er å bygge opp et fellesskap som ligner på det Apostlenes Gjerninger forteller om, et fellesskap som ønsker å samles slik den aller første Menigheten som Jesus (hebraisk: Jeshua) gjorde. Vi kan ikke leve akkurat slik som de, 2000 år etterpå, men vi kan leve etter den Standarden som de fulgte. Vi tror at hele Bibelen er én bok, som bygger opp budskapet fra første side til den siste og hvor alt henger sammen - Og hvor alt bindes sammen av Messias Jeshua.

Hva har ført oss til dette? Vi har spurt oss:

- Hvorfor forkynnes det bare fra deler av Bibelens Ord?

- Hvor er det blitt av Gud Fader i forkynnelsen?

- Hvorfor holder vi ikke helligdagen, lørdag, slik Gud sier og slik Jeshua (Jesus) og disiplene   gjorde?

- Hvorfor undevises det ikke i Guds Lov, Torahen, som er hans Standard som Jeshua levde etter?

- Hvorfor forkynnes det ikke "Vend tilbake til Herren" (hebr: JHVH), når det er det Gud sier vi må?

- Hvorfor er Guds Hellige Dager (høytider) i Bibelen forkastet og erstattet med ikke-bibelske?

- Hvorfor tar mange  kirker i Norge parti for islam som ønsker Israel og jødene, Guds folk, utslettet?

Går også du med slike eller lignende spørsmål?
Da kan
Shalom Hamar Fellesskapet være noe for deg -
Trenger vi en ny Reformasjon?
Nå, 500 år etter Luther, trenger vi kanskje en ny reformasjon - Ikke tilbake til ham eller de greske og romerske "kirkefedrene" som sto fram fra 150 tallet og utover. Nei, vi tror at om vi skal ha en ny reformasjon, må den føre helt tilbake til "originalen",  tilbake til den første, Menigheten av troende som Messias selv dannet. En reformasjon som medfører at vi lytter til alt det Gud og Messias sier, slik hans Menigheten gjorde -

Vi håper at
Shalom Hamar Fellesskapet kan være noe for deg dersom du har et slik savn i hjertet og ønsker å komme sammen med andre, samtale om Gud og lære Ham mer å kjenne. Vi trenger alle oppmuntring og inspirasjon i dagens situasjon hvor verdensbildet ser mer og mer mørkt ut.

Invitasjon
Shalom Hamar Fellesskapet inviterer deg derfor til samlinger om du føler at du er i denne kategorien.
                                          
«Guds ord er en lykt for vår fot og et lys på vår sti»
Det sier kong David i
Salme119:105. Vårt fokus er på bibelkunnskap om Gud og Hans frelse ved Jesus (Jeshua) Messias.
                                                               
Vær hjertelig velkommen!


Vennligst ta kontakt først, fordi vi samles i et privat hjem. Kontaktmuligheter her  :-)

PS. Vi kommer gjerne på besøk om det er ønskelig -

Shalom Hamar
v/Lars H. Alhaug

2018:
Begge høytidskalenderene, den som er basert på beregninger, som er den offisielle i Israel, og den som er basert på observering, etter bibelsk vis, og som vi følger, er nå klare (den sistnevnte går foreløpig fram til pinse). Datoene for høytidene kan du finne her på "møtetavla" til
bibelensier.no

Sted Hva skjer Dato
2018 Hamar
Bei't Shalom
Sabbatsmøte hos Lars og Jolanta
Ta kontakt om du vil være med
Lørdag 27. oktober
klokken 1200 -
2018 Hamar
Bei't Shalom
Hjemme hos Lars og Jolanta
Yom Teruah, Basunhøytiden.
Endring! For dårlig vær for Høsbjør så Vi møtes hos Lars og Jolanta kl 1750 og blåser høytiden inn derfra ut over hele "verden"! Dette er Guds høytid som peker fram mot Messias' komme. Så spiser vi picnik sammen, ta med kaffe og noe å bite i.Vi holder pizza som grunnkost :-)
Dagen etter, mandag fortsetter høytiden og vi møtes hos Lars og Jolanta kl 1200 for høytidsfeiring med lesing, sang, bønn., forbønn og hva Ånden inspirerer til, samt måltid. Ta med litt bidrag til maten så blir det mer spennende måltid :-).
Ta gjerne kontakt om du vil være med så vi kan beregne litt. 412 10701
Søndag 9. sept
kl 1750 og mandag 10. sept hos Lars og Jolanta kl. 1200
2018 Hamar Shavuot - "Pinse"
Shavuot er det hebraiske ordet for Pinse, altså det originale ordet. Shavuot henger sammen med Pesach og De Usyrede Brøds Høytid ("Påsken") ved at Forsoningen kom på Pesach, men "Gaven", Den Hellige Ånd kom på Shavuot/i Pinsen.

Shalom Hamar følger bibelsk kalendermetode og Shavuot er i år derfor på denne datoen.
Du er hjertelig velkommen til denne Store Dagen, den 3. av Guds årlige Storsabbater! Ta kontakt
Søndag
27. mai
kl.1200
2018 Hamar Sabbatsfellesskap hos Lars og Jolanta på Bei't Shalom.
Ta kontakt om du vil være med og ikke har vært her før )
Lørdag
5. mai
kl.1200
 
2018
2017
(Året vi startet)
 
2017 Hamar OBS REVIDERTE DATOER FOR Sabbatsamlinger til og med 31.12.2017

Sabbatsfelleskap fra kl. 12oo på følgende datoer hos
Bei’t Shalom, Hamar:

Hjertelig velkommen!
Nye som ønsker å komme bes ta kontakt først siden samlingene foregår i et privat hjem.


Lørdag 11. november
Lørdag 25. november
Lørdag 16. desember

  Aktiviteter  opp til oktober 2017:  
2017 Hamar Siste Store Dag (hebr: Shmini Atzeret)
Den syvende høytiden, som er en egen høytidsdag. Den følger rett etter Løvhyttefestens syvende dag og peker mot en ufattelig avslutning av Guds frelsesplan!
ENDRING Vi feirer denne fra kl. 1100 på Haraset Leirsted
Les mer om Den Siste Store Dag her
Tors 12. okt
kl 1200

Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Løvhyttefesten (hebr. Sukkot)
Vi feirer begynnelsen av denne festtiden på 7+1 dager. Denne første dagen er høytid, den sjette av de syv. Løvhyttefesten peker fram mot Messias og hans opprettelse av Guds rike på Jorden, det såkalte "Tusenårsriket".
Gruppen Troens Hebraiske Røtter har i år samling på Haraset Leirsted og har åpent alle de åtte dagene. Se linken til høyre for mer info. Shalom Hamar Fellesskapet blir med på denne festen, fra kvelden onsdag 4. oktober. Se linken
Les mer om Løvhyttefesten her
Tors 5.okt.
fra kvelden 4. okt

Se mer om feiringen på Haraset
her
2017 Hamar Soningsdagen (hebr: Yom Kippur)
Den tiende dagen i den syvende måneden er det Soningsdagen, den 5. høytiden. Det er et døgn med full faste og peker fram mot Israel og Judas (Jakovs) gjenforening og aksept av Messias Jeshua. Beit Shalom ønsker de som ønsker det velkommen kl 1200. Les om høytiden her
Lør 30. sept.
kl.1200
Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Basunhøytiden (hebr: Yom Teruah).
Høytiden starter opp de siste fire av Guds høytider på høsten, alle i den bibelske syvende måneden. Den peker mot Messias' gjenkomst!

Onsdag 20. kl 1800 kan alle som vil komme til Hedmarktoppens parkeringsplass og bli med på å "blåse inn" Basunhøytiden derfra utover hele Hamar. Ta med shofar eller annet horn om du har! Etterpå samles vi til et lite måltid med brød og "vin" i Beit Shalom, hjemme hos Lars og Jolanta Alhaug.
Torsdag 21.møtes vi på Tangen Menighetshus
kl 1200!
Les om høytiden her
Tors 21.sept.
kl 1200
Tangen Menighetshus
Eddie Chumney underviser
Mer info klikk
her

Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Shabbatfeiring i fellesskap
Velkommen til dere som har vært her allerede og velkommen til nye, men vennligst kontakt oss først pga plassbehovet. Les nedenfor hva møtene består av
Lørdag 2.sept.

Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Shabbatfeiring i fellesskap
Velkommen til dere som har vært her allerede og velkommen til nye, men vennligst kontakt oss først pga plassbehovet. Les nedenfor hva møtene består av
Lørdag 19. august
kl 1200

Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Gro Wenskes Israelkonferanse på Hedmarktoppen! Der blir det fullt så meld deg på ved å henvende deg til Hedmarktoppen.Gro er en levende historiebok som ved selvsyn av det meste siden 1948 har oversikten. Hun er et av Israels viktigste, norske vitner! 4.- 6. august.
2017 Hamar Shabbatfeiring i fellesskap
Velkommen til dere som har vært her allerede og velkommen til nye, men vennligst kontakt oss først pga plassbehovet. Les nedenfor hva møtene består av
Lørdag 1. juli
kl 1200

Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Shabbatfeiring i fellesskap
Velkommen til dere som har vært her allerede og velkommen til nye, men vennligst kontakt oss først pga plassbehovet. Les nedenfor hva møtene består av
Lørdag 17. juni
kl 1200

Se også Shalom Hamar på Facebook
                   Møteaktivitet første halvår 2017:  
2017 Hamar Pinse, Shavuotfeiring! Vi feirer pinsen som en gledesdag! Velkommen til dere som er med i fellesskapet og velkommen til de som kunne tenke seg å være med, men vennligst kontakt oss først pga. plassbehovet. Les nedenfor hva møtene består av
Søndag 4. juni
kl 1200 ->
Les "alt om" pinsen her
Se også Shalom Hamar på Facebook
2017 Hamar Sabbatssamling. Velkommen til dere som har vært her allerede og velkommen til nye, men vennligst kontakt oss først pga plassbehovet. Les nedenfor hva møtene består av Lørdag 6. mai
kl. 1200
2017 Hamar Siste dag i De usyrede brøds høytid ("påsketiden"). Vi feirer denne andre av Guds høytider (av 7) kl 1200 på onsdag 19. april kl 1200.
Kommer du? "Gi lyd"/kontakt oss, så vi vet om det. Vær velkommen :-)
Onsdag 19. april
kl. 1200
2017 Hamar De usyrede brøds høytid - Onsdag 12. april kl 1800
Hamar Paktsmåltidet ("nattverd"/Lords Supper) - Tirsdag 11. april kl 1800
2017 Hamar Shalom Hamar inviterer til nytt møte for personer som søker Sannheten i Guds Ord, men ikke har funnet noe passende fellesskap å gå til hvor de kan møte andre med samme lengsel. Her er også sang, forbønn og frihet til å komme med sine vitnesbyrd og drøfte Guds Ord. Litt mat og kaffe er det og plass til.
Fast innslag er bibellesing (parashah) og samtaler om den. Vel møtt - men vennligst ring eller meld på SMS først (se kontaktmuligheter nedenfor)!
Lørdag 25. mars
Kl 1200
2017 Hamar Purim, dagen og gledesfesten til minne om at verdens første forsøk på å utrydde jødene mislyktes! Forsøket skjedde i Persia på den tid Artaxerxes (Ahasverus) var konge der og jødene (Juda) var der i fangenskap. Historien om dette forsøket finner vi i Esters bok i Bibelen og den forteller om et komplott basertpå løgn som kunne medført at jødene ville blitt utryddet som folk om en intrigemaker, Haman hadde fått il plottet sitt! Vi kjenner igjen Hitlers ønske om det samme og vi ser at det er krefter som ønsker det samme i dag! Men Gud brukte Mordechai og Ester som "verktøy" til å endre hele hendelsesforløpet. Derfor vil vi minnes denne dramatiske hendelsen for 2500 år siden i det vi sier "Aldri igjen, aldri mer Haman (Hamas for den del)! Lørdag 11. mars
Kl 1200
2017 Hamar Shalom Hamar inviterer til nytt møte med dere som ikke finner helt hva dere søker når det gjelder dette å dele tanker om Gud, Bibelen og hans Ord. Dette er et fellesskap hvor alle kommer til med de de grunner på om slikt. Her er sang, forbønn og litt kaffe også. Fast innslag er bibellesing og samtaler om den. Vel møtt, men ring eller meld på SMS først! Lørdag 25. febr.
Kl 1200
2017 Hamar Første møte for de som gjerne vil møte andre med samme ønske om å lære mer om Gud og hans mening med menneskene. Basert på hva Bibelen sier om dette. Vennligst ta kontakt. Lørdag 21. januar
kl. 1200
Kontaktmuligheter til Shalom Hamar:
Mobil og SMS:  412 10701
Telefon: 625 31721
E-post: lars.alhaug@rocketmail.com
Hva med ekte challabrød til shabbaten?
Om du feirer shabbat, her legger vi ut vår challabrødoppskrift. Vi synes det blir nyyydelig på alle vis.

"Challabrød"-oppskrift til 2 flettebrød:
1 liter hvetemel
1/2 dl sukker
1/2 pose tørrgjær
1 ts salt
2 egg
3 dl lunkent vann
1 dl rapsolje

Alle ingredienser blandes sammen i en stor bakebolle og røres godt med sleiv til en fin konsistens (ca. 3-5 minutt).
Dryss litt ekstra mel slik at deigen ikke setter seg fast, men ikke for mye.
For mye mel gjør brødet for kompakt og tørt. Ha litt olje til slutt i bunnen av bakebolle og legg deigen flatt i bollen. Ha plastikkbærepose over bollen under hevingen.
Skal heves i noen timer. Vi bruker ca. 5 timer, men det er sikkert nok med 2 eller 3 timer, avhengig av romtemperatur.

Den hevede deigen deles i 2 stykker (2 brød) og igjen hver stykke deles i 3 og disse rulles ut i 3 cm tykke pølser. Disse flettes sammen. Det er mange måter å flette brød på. Finnes mye på Youtube. Noen lager til og med 6 pølser til ett brød.
Ferdig flettet brød pensles med egg og strøs med solsikkefrø og linfrø eller sesamfrø.
Settes til etterheving lunt i ca en time, avhengig av temperatur.

Stekes i 195 grader i maks. 20 minutter. Bruk pinneprøven før dette, for å se om brødet er gjennomstekt. Stek ikke lenger enn du må.
Angående utbakingen av brødene: Bruk så lite mjøl som mulig uten at det klistrer seg, selvsagt. Som Jolanta skriver, så blir bakevarer tørre og uspennende hvis det blir for mye mjøl.
Et tips til for å få brødene "blanke": Rett etter at brødene er tatt ut, stryk dem med resten av det piskede egget du penslet brødene med før du strødde på frøene. Brødet må være veldig varmt når du pensler på nytt. Pass på å ikke ha på for mye egg i "sprekkene" da blir det omelett der :-)
Litt til om dette brødet
Meningen med challabrødene er at det skal være to fordi de lages for og før sabbaten.
Til minne om da Gud sørget for at israelittene fikk dobbel porsjon manna i ørkenen på fredagen for at israelittene ikke skulle sanke (arbeide) på sabbaten. Slik ble sabbaten gjeninnført blandt israelittene etter 400 års slaveri i Egypt, der sabbaten ble glemt.

Lykke til!

Shalom Hamar Fellesskapet og kalenderspørsmålet
Shalom Hamar Fellessskapet følger den bibelske (observerte) kalenderen.
Kalendere skaper dessverre alltid strid, ikke bare i de troendes rekker, men også i den sekulære verden. Vi skjærer igjennom og gjør vårt beste for å bruke den bibelske metoden for å komme fram til datoene for Guds Høytider. Vi har ikke sett noe sted i Bibelen at vi skal tillempe oss andres kalendere (vedrørende Guds Høytider), så vi gjør vårt beste for ikke å gjøre det.

"Bei't Shalom" er navnet på huset til Lars og Jolanta Alhaug -

Oppdatert 25. oktober 2018
Betyr gjennomført