Forsiden

Er Gud glemt?

Gode websider

Heftebestilling

Artikler

Mitt spørsmål er

Klart svar?

Nyheter

Helse

Møter!

Om redaksjonen

Ungdomssida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor denne websiden?
Denne websiden er opprettet med den hensikt å hjelpe
alle som søker etter meningen med livet i vår etter hvert
normløse tid. En tid hvor spesielle krefter i vårt land synes
å ville forkaste Gud. Noen spør faktisk: - Er Gud død?
Andre svarer kjekt:

Hvilken Gud?         

Hvilke røtter har sann kristendom?
Siden vil også hjelpe til med å finne veien tilbake til kristendommens originale, røtter. De er hebraiske, ikke gresk-romerske! Vi vil ikke sile Guds Ord gjennom "kirkefedre", romerkirken, eller reformatorer. Disse var preget av sin egen kulturs filosofi og forsto ikke Guds syn på mennesket og verden som sådan. Dessuten ga de grunnlaget for den morderiske erstatningsteologien som sier at "Kirken" har tatt over for jødene som Guds folk, i stedet for å si det Bibelen sier: at vi hedninger har fått muligheten til å bli podet inn på Jakobs tre, treet Israel
(Jer 11:16 og 19) sammen med de første, Yeshua-troende jødene (Rom 11)!

Bare Guds ånd
gir den rette hjelp til riktig tolkning og forståelse av Bibelen
(2 Peter 1:20-21). Vil du vite hva som skjedde med den sanne bibeltroen etter at den siste apostel døde kan du klikke her.

Også Staten.
Samfunnet vårt, ledet av politikere og noen politisk valgte biskoper, har mer og mer fjernet eviggyldige verdier som før var allment akseptert som gode verdier. Verdier fra den tiden Guds Ord var akseptert som sant. Disse verdiene er langt på vei forlatt eller de er enda til forbudt å omtale som Sannheten, både offentlig i skoler mm., og spesielt i mediebildet. Vi finner at Guds Ord bare er forkynt og akseptert som Sannheten i små øyer av befolkningen. Hvor har for eksempel begrepet moral tatt veien? Det betydde det samme for de fleste for ikke så mange år siden, en moral som stammet fra Bibelens lover, Torahen, og dette var selve basisen for disse varme verdiene:

  • Vennlighet, godhet og omsorg.
  • Trofasthet, ærlighet og overbærenhet.
  • Kjærlighet og trygg glede.
  • Indre fred og selvbeherskelse.
  • Respekt, høflighet og lovlydighet.
  • Familien som bærebjelke og midtpunkt.
  • Mann og kvinne slik Gud ville det.
  • Gud som Skaper og Lovgiver.
  • Yeshua som vår Frelser og Forsoner med Gud.

"Umoral", et fremmedord?
Vi ser at familieoppløsning, pengebegjær, egoisme, all slags utroskap, umoral og nedverdigende, til tider pervers, oppførsel sprer seg i alle samfunnslag og generasjoner. Og vi får det via media, TV, video kino og radio. Vi forbinder slikt vanligvis med "mørkets gjerninger" og skamløshet, men i dag leser vi om at slikt skjer i fullt "dagslys".  Og mange synes det er helt OK og en "naturlig utvikling"!

Har Vesten sagt "ha det" til Guds standard?
Avtaler brytes og ansvarlighet fraskrives. Ute i verden råder dypt hat mellom folkeslag også innenfor lands egne grenser. Farlige konflikter raser. I Midt-Østen ligger kimen til Ragnarok.  Kan dette ha noe med at nettopp morallovene, Guds Torah, ja Guds Ord generelt nærmest er forsvunnet fra hjem, barnehager og skole, og nesten aldri blir seriøst nevnt i media? Det er oppstått et tros-tomrom, og det er ikke blitt satt inn noe alternativ som er bedre enn vår judeo-kristne arv! Dette er som vi skjønner ikke bare et fenomen i Norge, nei, hele den vestlige, såkalt kristne, verden er slik i dag. Finnes det noe håp om løsning og bedring på alt dette?

Selv unge har psykeproblemer.
Psykiatrien har ikke plass til det økende antall som trenger hjelp. Selv mange unge ser ikke "vitsen" med livet, leser vi! Dette er et alvorlig sykdomstegn for hele samfunnet vårt. Hvor kommer denne tomheten og motløsheten fra? Er det kanskje fordi vi har valgt bort eller tillatt at Gud og Hans frelsesbudskap gjennom Yeshua (Yeshua) er fjernet fra dagligtalen? Mangler vi en felles meningsfull plattform for håp i livet? Skyldes det at de gamle heltene (inklusiv Yeshua) er borte i barnas liv og erstattet med spøkelser, "snille"  hekser og Halloween?

Humanisme, New Age osv.
I vår del av verden får humanismen og forskjellige, søte, drømmeaktige livssyn stadig større plass. Mennesket må tro på sin egen iboende kraft, enda nærmest alle folkeslag i verden er religiøse i en eller annen utgave. Mennesket er religiøst, men når det blir umoderne med noe guddommelig over seg, ja, mange kloke påstår at det å tro på en Gud er barnslig og svakt!

Materialsimen har for mange blitt selve løsenet for lykke. Men denne basisen er jo bare et bedrag og har ingen varig, evig verdi. Materialismen er dessuten et jag bare de rike kan ha suksess i, en stund.

          Når alt dette triste er sagt

Bare Gud kan hjelpe.
Er det kanskje på tide å komme med trøst og framtidshåp?!  Skal vi prøve å gjøre noe med denne utviklingen? Skal vi prøve å finne igjen og spre de verdiene som før bar oss som folk? Verdier ord og handlinger som bygger opp, trøster og gir håp? De ligger der og venter på oss! Skal vi sammen påkalle Bibelens Gud - og lære oss hva han sier? Han er opphavet til alt som er verd å leve for, og det er bare Han som kan gi oss svar på de spørsmål hele verdens enkeltmennesker før eller siden spør seg:

          Hvorfor er jeg født? - Hva er meningen med livet? - Er det noe "etterpå"?

Menneskers klokskap duger ikke.
Selv om kloke mennesker har gjort og gjør sitt beste for å gi oss svar på disse spørsmålene, klarer de ikke å finne svar hvis de ikke kjenner Gud. Hvordan kan det skapte kunne fortelle om Skaperen om de nekter for at det finnes en Skaper? Tjukke filosofiske og vitenskaplige bind kan ikke gi svar, fordi de bare inneholder mennesketanker og menneskekunnskap. 

 Bare Guds "bruksanvisning for menneskeheten", Bibelen, har svar på slikt.

Bibelen er rett, men forsøkes borttolket.
Derfor driver Guds fiender, noen også kledd i prestedrakt(!), en intens kamp for å svekke Bibelens autoritet og fremme seg selv. Men så lenge Bibelens grunntekst er urørt, har vi den uskadd også i vår tid, og fienden må heller prøve å bortforklare Sannheten i Bibelen via tolkere som ikke har Guds ånd.

Da er det så viktig at vi selv kjenner Bibelens innhold slik at vi ikke blir ledet vill. Vi må selv lese Guds Ord regelmessig og "grunne på Ordet" som det heter. Bibelen er i klar tekst om det som har med vårt forhold til Gud å gjøre, og om forholdet mennesker i mellom, la ingen få deg til å tro noe annet. Gud vil ikke at vi skal bli åndelig forført, Han vil at vi skal forstå Hans vilje (Jakob 1:5), og derfor har Han gitt oss Bibelen. Men vi må be om Hans Ånd så vi kan forstå. Bibelens ord er ikke bare bokstaver, men har Guds ånds dybde i seg -

Mennesket uten Guds Ord = PC uten antivirusprogram.
Hvis vi selv ikke bryr oss med å kjenne denne fantastiske boken, er vi like sårbare for "crash" som en datamaskin uten anti-virusprogram! Går vi ikke i stå, så kan i hvert fall ødeleggende krefter ta over "maskinen" vår og forme oss etter sitt bilde. Også tidligere i historien har Guds Ord blitt glemt. Og før boktrykkerkunsten kom, var hele Europa prisgitt et presteskap som hadde laget sin egen tolkning av Bibelen. Disse spredte ofte uhygge og frykt i stedet for Guds herlige og glade evangelium om frelse for den som vender om og tror hva Gud har sagt, har gjort, og gjør -

Får du ikke vite Guds Ord så søk det selv!
Det nedenforstående er sagt til dem som har lærer- og forkynnerembete og som ikke lærer folket rett:

  Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap (om Gud); fordi du (som er lærer/forkynner) har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest; du glemte din Guds lov (Torah), derfor vil også jeg glemme dine barn.
Hosea 4:6

 

  Hele denne hjemmesiden er altså laget for å hjelpe deg som er på søk etter "fjellgrunn" å stå på. Som du skjønner har jeg kun Bibelen og i noen tilfeller verdenshistorien å by på, og noen likesinnede venners råd. Men det er alt vi egentlig trenger! Med Guds Ånd som veiviser vil vi finne svarene som gir oss den freden i sjelen som Yeshua/Yeshua sa Han ville gi dem som søker Ham (Johannes 14:27). Husk, Gud vil at du skal kjenne hans ord og det er ikke vanskelig, men gitt alle. Du må bare ønske å kjenne det selv, og lese hele Bibelen, rett og slett.

OBS!

          Dette er en "interaktiv" side. Her sitter det ingen redaktør i et beskyttet rom. Meningen er å kunne ha kontakt med deg som leser. Og siden er ikke "låst". Om DU kommer med nye momenter som kan bekreftes fra åndsinspirert bibelforståelse, kan ditt bidrag føre til at denne hjemmesiden kan bli enda bedre og åndelig mer spennende.

Vel Møtt!

Vi har begrenset mulighet til telefonkontakt. Vennligst bruk

E-post

eller fax: 625 31721,
eller brev.

Legg eventuelt igjen beskjed på telefonsvareren med samme nummer.

Brevadresse: Boks 523, 2304 Hamar
.
 

                                                                                                                            Øverst↑