Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Tabelloversikt
over Guds Høytider
  Tal til Israels barn og si til dem: Dette er Jehovahs høytider, mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige sammenkomster
3 Mos 23:2
I rettssaker skal de stå fram og dømme, etter mine forskrifter skal de dømme i dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de holde hellige.
Esek 44:24

  Mine sabbater skal dere holde og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Jehovah.
3 Mos 19:30
Guds Høytider i Bibelen Dato Omtale
(husk dagen begynner ved solnedgang dagen før)
Henvisning
Sabbaten
Shabbat
Den syvende dag,
lørdag
Uken begynner med søndag i Bibelen. Den er den første dag i uken og er arbeidsdag. For Gud har opprettholdt sabbaten som den dag han satte av og helliget og velsignet som menneskenes hviledag helt siden Skapelsen
(1 Mos 2:3).  Kirken forandret endelig hviledagen til søndag på 300 tallet e.M.f, på tross av Guds advarsler om slikt (5 Mos 4:2; 12:32).  Dette skjedde som følge av keiser Konstantins forbud mot det han kalte "jødiske skikker". Men sabbaten er ikke en jødisk skikk, den er Guds gave til menneskene (Mark 2:27) -
Les om sabbaten
her
Pesach oversikt
14. - 21. aviv
I alt 8 dager Består av :
1. pesach, "påske for Herren" - Pesach, forbigang, passover. Den omfatter slaktingen av pesachlammet og spisingen av det etter solnedgang. Da begynner høytiden: 1. dag i  De usyrede brøds dager (UBH).
Høytid  
2. Svingingen av årets første byggavling, dagen etter ukesabbaten under UBH (første dag i uken/søndag). Til minne om Yeshuas oppstandelse. Ikke høytid
3. Siste dag i UBH.
Høytid
Se detaljene nedenfor.
Les "alt om"
Pesach-tidens innhold
her
Pesach
Pecach /"påske for Jehovah"
14. aviv AVIV eller nisan (nisan = babylonsk navn) er navnet på den bibelske kalenders første måned. Den faller enten i mars eller april i følge den gregorianske kalenderen. Beredelsesdagen før Høytiden. Alt gjæret skal ut av huset. På denne dagen (kvelden etter den 13.) spiste Jeshua paktsmåltidet med sine disipler. På dagdelen ble han korsfestet og døde på den tid jødene slaktet sine Pesachlam, kl 1500. Han ble lagt i grav i solnedgangen, i hast. Les "alt om"
Pesachs innhold
her
1. Pesach med Chag Ha'Matzot
Den første dag i De usyrede brøds dager UBH
15. aviv Høytid
Den 14. går over i den 15. aviv. Den første høytiden i Guds kalender. Pesachmåltidet (jødenes seder) til minne om utgangen av Egypt og for Jeshuatroende, også utgangen av synd (Egypt er bildet på synd). Alt syret/gjæret brød skal være ute av huset som symbol på at vi, etter å ha blitt renset av Jeshua i dåpen, skal fortsette å holde vårt "hus", det er legemet og ånden vår, fri fra synd ved å følge Guds bud (Torah) slik Jeshua gjorde
(1 Joh 2:6).
Les "alt om"
denne høytidens
innhold
her
Bikkurim
Svingkornbåndet
Under Chag Ha'Matzot tiden
Dagen etter ukesabbaten i De usyrede brøds dager (alltid en første dag i uken) Det første modne kornbåndet av bygg ble skåret og svingt for Guds åsyn av presten i tabernaklet og senere i Tempelet. Dette fordi alt av førstegrøde og førstefødt hører Jehovah til (Eks: 2 Mos 34:26; Luk 2:23)
Les artikkelen om hvorfor, og hva dette symboliserte eller pekte fram mot i nytestamentlig lys!
Les "alt om"
sving-kornbåndet og dets vidunder-lige, profetiske betydning
her
2. Chag Ha'Matzot
Den siste dag i De usyrede brøds høytid (UBH)
21.Aviv

21. aviv Høytid
Den andre høytiden i Guds kalender.
Den 7. dagen etter at De usyrede brøds høytid - UBH - startet. Denne 2. høytiden i Guds kalender avslutter Pesachtiden og perioden hvor brødet skal være ugjæret eller usyret.
Les "alt om"
Pesachs innhold
her
3. Shavuot
Pinsen
49+1 dag etter uke-sabbaten i UBH (mai eller juni) Høytid
Pinsen, Shavuot den 3. årssabbaten eller høytiden i Guds kalender. Den faller alltid på en første dag i uken (senere kalt søndag) fordi utgangspunktet for tellingen fram til denne dagen er ukesabbaten som alltid finnes i De usyrede brøds høytid. Pinsen er også en "grødehøytid" hvor det første brødet av hvete (i Pesachtiden var det bygg) ble svingt for Herren av prestene. Denne innhøstingen og disse brødene peker også fram mot nytestamentlig oppfyllelse. Guds Torah ble gitt på pinsen under ørkenvandringen med Moses. Den samme lov, med dens åndelige forståelse  ble gitt disiplene i hjertet i år
31e.Mf.
Les om pinsens fulle innhold
her
4. Yom Teruah
Basunhøytiden
1. dag i den 7. måned Høytid
Basunhøytiden, Yom Teruah er den 4.høytiden. Det står lite om den i Bibelen, men navnet på høytiden og betydningen av det på hebraisk, samt årstiden den faller på, gir oss et gledesbudskap i nytestamentlig lys!
Les om Basun-høytiden
her
5. Yom Kippur
Soningsdagen
10.dag i
den 7.
måned
Høytid
Denne 5. høytiden har vært vanskelig å forstå. Hvorfor er det enda en sonings eller forsoningsdag? Er ikke de troende forsonet og sonet for ved Jeshua ved dåpen i Den nye pakt, i Pesachbudskapet? Hva innebærer egentlig Soningsdagen i dag?
Av tiden den faller på, mellom Basunhøytiden og Løvhyttefesten kan vi forstå mye, om vi kjenner profetiene om Jeshuas gjenkomst og tiden etter dette. Denne dagen peker spesielt på noe som skal skje for jødene/israelittene (alle stammene) og også for Verden som sådan. Dette er et virkelig dypdykk -.
Les om Sonings-dagen
her
6. Sukkot
Løvhyttefesten
15. dag i
den 7. måned
Høytid
Sukkot, den store festhøytiden over 7 dager! 1. dag er høytidsdag. Har innhold fra GT/Tanakh som peker fram mot Guds Rike som skal opprettes fysisk på Jorden etter Jeshuas gjenkomst!
Kommer
Les om Løvhytte-festen
her
7. Shemini Atzeret
Den siste store Dag

22. dag i
den 7 måned
Høytid
Den siste høytiden med beviset på at Guds Ord om at han vil at alle (som vil) skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse er sant(1 Tim 2:4; 2 Pet. 3:9)! Hvem er det som står opp av gravene etter De tusen år/Tusenårsriket? Har Gud skapt mennesker for at de skal gå fortapt uten å ha forstått ham?
kommer
Les om Den siste store Dag (i Løvhytte-festen
her
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
Toppen
 
Hovedsiden
Denne tabellen fungerer som en kort oversikt over Guds Høytider. Det er sabbaten og de 7 årlige Store sabbatene eller årlige høytidsdagene. Det er vårt mål å gi leserne full innsikt i Guds høytider eller Hellige Dager for det er disse Gud har gitt oss å feire!
Klikk på linkene og de vil lede deg til kunnskap om de enkelte høytidenes innhold. Tabellen er ment som en slags huskeliste. Så, om du er helt ny for dette temaet, anbefaler vi at du først klikker deg til den fyldigere hovedintroduksjonen til de forskjellige artiklene her.

Dette er viktig "grunnstoff" for videre lesning av dette store, for mange helt nye, og veldig viktige temaet som har vært skjult for oss i over 1700 år!

Har du lest hovedintroen før, kan du bruke tabellens linker og slik komme direkte til artiklene.